پایان موفقیت آمیز تحصن سه روزه لندن

پایان موفقیت آمیز تحصن سه روزه لندن

"تشکل زنان 8 مارس در انگلستان" به همراه "شورای همبستگی با مبارزات مردم در ایران" و "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" از روز 24 ژوئیه به مدت سه روز با خواست آزادی زندانیان سیاسی و حمایت از خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی  در میدان بزرگ ترافالگار در مرکز لندن، که مکانی پر رفت و آمد است به تحصن پرداختند.

از آنجا که شهرداری اجازه نصب پوستر و پرچم را به دیوار نداده بود تلاش شد که بنرها و نمایشگاه عکس را که گوشه ای از مبارزات مردم در چند هفته گذشته و هم چنین سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی علیه مردم را نشان می داد، روی زمین در معرض دید مردم قرار دهیم.  

علاوه بر نمایشگاه عکسی که تشکل 8 مارس تهیه کرده بود ،پلاکاردهائی که برروی آن مطالبات پایه ای زنان نوشته شده بود مورد توجه عابرین بخصوص زنان قرار گرفت.

پس از جانباختن ندا (آقا سلطان) تشکل 8 مارس تیشرتهایی را با عکس ندا که بر روی آن به زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده بود " ندا: قاتلین ترا محاکمه خواهیم کرد" فراهم نمود. در این تحصن، فعالین هشت مارس این تی شرت ها را پوشیده بودند که توجه بسیاری از عابرین را به خود جلب می کرد.

فعالین 8 مارس در این تحصن 2500 اعلامیه با عنوانهای « درایران چه می گذرد» و هم چنین « از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کنید» را به زبان انگلیسی در بین بازدید کنندگان که خواستار اطلاع بیشتر در مورد اوضاع ایران بودند، پخش نمود. علاوه بر این از جانب دو تشکل دیگر نیز هزاران اطلاعیه تحت عنوان «همبستگی با مردم ایران» پخش شد.

صد ها نفر به امضا برگه حمایت از مبارزات مردم و خواست آزادی زندانیان سیاسی پرداختند و بسیاری از مردم با حمایت مالی خود از این تحصن دفاع کردند.

رهگذران با دیدن عکس های مبارزاتی و قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی حمایت و همبستگی خود با مردم ایران را اعلام می کردند و خواهان آن بودند که چگونه می توانند حمایت و همبستگی خود با مردم و زنان ایران راعملی کنند؟

پسر جوانی که خود در گوشه ای از این میدان به نواختن گیتار برای تامین مخارج زندگی ش مشغول بود، روز اول به دیدن نمایشگاه عکس و خواسته این تحصن پرداخت. از دیدن عکس جانباختگان بشدت متاثر شد و فردای آن روز تمام پولی را که برای چند ساعت نواختن گیتار بدست آورده بود را به صندوق کمک  مالی تشکل 8 مارس ریخت و گفت « این حداقل کمکی است که می توانم بکنم».

یک زن هنرمند انگلیسی بر روی چشم زنی برخی از مطالبات زنان ایران را نقاشی کرده بود و گفت علاقه بسیار زیادی دارد که بتواند با نقاشی هایش در مورد مبارزات زنان ایران همبستگی خود را نشان دهد.

یک زن و شوهر جوان هنرمند ایتالیائی بعد از بازدید از نمایشگاه عکس و بخصوص پلاکاردهای تشکل 8 مارس که برخی از مطالبات پایه ای زنان بر روی آنها نوشته شده بود، گفتند که می خواهند با هنراشان پیام این تحصن و خواستهای زنان ایران را منعکس کنند.

دختر جوانی گفت که « بسیار خوشحالم از این که می بینم زنان ایرانی برای رهائی خود مبارزه می کنند. من از شعاری که اینجا نصب کرده اید که می گوید: مسئله زنان ملی نیست، جهانی است، حمایت می کنم و این را می گویم که هر پیشرفتی که شما زنان ایران بکنید کل منطقه خاورمیانه و هم چنین جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد....»

یک دختر جوان مکزیکی ابراز خوشحالی کرد که با زنان ایرانی آشنا شده است و گفت که همواره علاقمند بوده است که با مبارزات زنان ایران بیشترآشنا شود. وی گفت که " سال آینده می خواهد تزدانشگاهی خود را انتخاب کند و بسیار علاقمند است که این تز در رابطه با مبارزات زنان ایران باشد". وی همچنین گفت که "اخبار مبارزات مردم و زنان را در ماه اخیر خوانده و فیلم کشته شدن ندا را نیز دیده و خیلی تحت تاثیر قرارگرفته است."

زن میانسانی که از دیدن وحشیگری نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی علیه مردم چشم هایش پر از اشک شده بود کیفش را باز کرد و مقدار کمی از پولش را برای خود نگه داشت و هر آنچه را که داشت در صندوق کمک مالی ریخت. او گفت که "من پولدار نیستم ولی می خواهم  اینگونه با شما اعلام همبستگی کنم تا شما قادر باشید به کارتان ادامه دهید."

مردی میانسالی پس از اینکه برگه حمایت را امضا کرد به یکی از فعالین هشت مارس گفت "همواره اخبار مربوط به منطقه خاورمیانه و به همانگونه ایران را دنبال کرده ام . اما باید این را بگویم که رژیم ایران یکی از بدترین و دیکتاتورترین رژیم هائی است که بشریت به خود دیده است. مردم ایران و بخصوص زنان ایران بعد از انتخابات نشان دادند که با تمام وجود خواهان تغییرات رادیکال هستند." او در ادامه صحبت هایش گفت که "مردم ایران می توانند آغاز گر تحولات عمیق در قرن بیست و یکم باشند، اگر در ایران یک انقلاب واقعی به وقوع بپیوندد تاثیرعظیمی را در سطح جهان خواهد گذاشت."

پسر جوانی که چندین بار از عکس ها و شعار ها دیدن کرد؛ گفت که « خوشحالم از اینکه می بینم در بین این شعارها علاوه بر "نه به جمهوری اسلامی؛ نه به امپریالیسم" هم هست. چون مهم است که مردم ایران فراموش نکنند در این دوره حساس آمریکا و اروپا می توانند از این موقعیت استفاده کنند و بلائی که سر مردم عراق و افغانستان آوردند تحت نام دفاع از مردم ایران انجام دهند. »

چند دختر جوان انگلیسی پس از دیدن از نمایشگاه عکس و صحبت با یکی از فعالین هشت مارس گفتند که برای همبستگی با مردم و زنان ایران خواهان این هستند که پلاکاردهائی که در مورد مطالبات زنان با شعار سرنگونی جمهوری اسلامی نوشته شده بود را در دست بگیرند. در همان زمان زن جوان فلسطینی نیز به این جمع پیوست و با خوشبینی و با صدائی بلند می گفت « مردم فلسطین و ایران در مبارزه ای که دارند پیروز خواهند شد.»

بطور کلی می توان گفت تحصن سه روزه لندن برای خواست آزادی زندانیان سیاسی و حمایت از خیزش مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی مورد استقبال هزاران نفر از مردم قرار گرفت. با اینکه روز اول هوای لندن بارانی بود، اما مردم زیادی در صف امضا برگه دفاع از خواست آزادی زندانیان سیاسی قرار داشتند.

در بین بازدیدکنندگان ایرانیانی نیز قرار داشتند که یک تعداد مسافر بودند و بزودی عازم ایران بودند. آنها می گفتند که «این نوع آکسیونهای اعتراضی از اهمیت برخوردار است و این کار باعث خواهد شد که مردم جهان از مبارزات مردم ایران و خواستهای آن دفاع کنند. » تعدادی نیز پسر و دخترهای جوان بودند که از آمریکا و یا دیگر کشورهای اروپائی برای ادامه تحصیل به انگلستان آمده بودند و خرسندی و خوشنودی خود را از این حرکت ابراز می کردند.

علاوه بر این تعداد زیادی از ایرانیان از شهر های مختلف انگلستان برای پیوستن به این آکسیون اعتراضی آمده بودند. هم چنین تعدادی از تشکلات و گروهها و احزاب ایرانی با حضور خود از این حرکت اعتراضی دفاع کردند.

در این تحصن برنامه های هنری توسط هنرمندان نیز اجرا شد . بطور مثال در روز دوم ناهید نعیمی با اجرای تئاتر خیابانی در مورد حجاب اجباری ومبارزه زنان علیه آن به افشای رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی پرداخت که با استقبال و حمایت مردم وسیعی که باعلاقه به تماشای آن پرداختند قرار گرفت. در روز سوم نیز پروانه سلطانی تئاتر دیگری در مورد حجاب اجباری و مبارزه زنان و مردان علیه آن به نمایش گذاشت، که به همان ترتیب نیز مورد استقبال قرار گرفت.

در این تحصن سرودها ی انقلابی از جانب جمع شرکت کننده به دفعات خوانده شد . صدای گرم گیسو شاگری و هم چنین موسیقی های مترقی دیگر ملیت ها نیز در طول سه روز آکسیون پخش شد.

در کل تحصن سه روزه ، تلاش شد که ابعاد و دامنه مبارزات مردم ایران، نقش پیشرو جوانان و بخصوص نقش برجسته زنان در این مبارزات و مطالبات مردم و زنان ایران به مردم گفته شود. و به همان ترتیب تلاش کردیم که سرکوب وحشیانه و قرون وسطایی جمهوری اسلامی را که با کشتن و شکنجه زندانیان سیاسی مذبوحانه تلاش می کند حکومت ضد زن و ضد مردمی خود را از این بحران همه جانبه نجات دهد،افشاء سازیم. و برای مردم توضیح دهیم که چرا خواست آزادی زندانیان سیاسی از اهمیت ویژه و حیاتی در اوضاع کنونی برخوردار است. و هم چنین روشن ساختیم که ما برخلاف رسانه های امپریالیستی که تلاش دارند مبارزات مردم را به هواداری از یک جناح دیگرجمهوری اسلامی محدود کنند، با عکسها، پیامها، شعارها، اعلامیه ها و توضیحات و بحثهای خود طغیان و خیزش مردمی را معرفی کردیم که پاسخ 30 سال فشار و ستم و استثمار خود را می دهند. ستم و استثمارو فشاری که در اعمال آن"جناح معترض" نیز سهیم بوده است و اینکه ما چرا کل نظام ضد زن و ارتجاعی جمهوری اسلامی را با هرجناح و دسته نمی خواهیم.

این بحثها و توضیحات بروشنی مورد استقبال اکثریت قریب به اتفاق مردم قرار گرفت و حمایت جمع وسیعی از آنان را در پی داشت. این تحصن یک بار دیگر نشان داد که مردم جهان هم سرنوشت اند .

این تحصن به نوبه خود توانست خواست آزادی زندانیان سیاسی را بطور وسیع در بین مردم تبلیغ کند و آنان را به پشتیبانی و حمایت از این خواست برنگیزاند.

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان

2009/09/28

www.8mars.com     /   zan_dem_iran@hotmail.com