Nee tegen executie! Stop executies in Iran!

Tegenwoordig is de repressie- en moordmachine van de Islamitische rejme tot een extreem niveau geëscaleerd.

Om het onderdrukte volk van Baluchistan te onderdrukken, het volk dat de voortzetting van de volksopstand mogelijk heeft gemaakt door hun voortdurende protest tot nu toe elke vrijdag, heeft de Islamitische rejme haar galg talrijker en actiever gemaakt. Naast de doodvonnissen die de afgelopen dagen zijn uitgevoerd, zitten er nog tientallen andere mensen in de dodencel.

Sinds het begin van zijn heerschappij heeft het islamitische regime zich vastgeklampt aan de macht op basis van bloedige repressie, maar deze keer heeft het grootschalige executies uitgevoerd om de groeiende trend van vrouwenstrijd tegen de verplichte hijab te voorkomen, om de strijd van leraren te voorkomen en gepensioneerden, om de voortzetting van de strijd van de arbeiders te voorkomen, om de strijd van de moeders en families van de martelaren te voorkomen en met andere woorden, om de voortzetting van de opstand van de Masha (Jina) aan te pakken. Het islamitische regime heeft parallel aan deze executies ook een wrede chemische aanval op de meisjesschool uitgevoerd om de schoolmeisjes te straffen voor hun belangrijke rol in de opstand van Masha (Jina).

 

Maar in de huidige situatie, de situatie die is gecreëerd als gevolg van de revolutionaire strijd, vinden deze executies niet plaats vanuit een punt van kracht maar vanuit een punt van zwakte, omdat het regime zo bang is voor de omvang van de strijd en de voortzetting ervan. De Islamitische regime bevindt zich in een diepe economische en politieke crisis. Het regime worstelt hard door het onderdrukken van de mensen en vooral die van onderdrukte nationaliteiten zoals Balochistan en Koerdistan, die een belangrijke rol speelden in de revolutionaire opstand, om uit deze crises te komen.

Deze executies en de strenge veiligheidsmaatregelen van het islamitische regime zijn erop gericht een sfeer van repressie te scheppen en de moordmachine tentoon te spreiden ten overstaan van de wanhopige massa die de afgelopen vijftien maanden de dood bespotte en zich verzette tegen een regime dat tot de tanden gewapend. Het volk heeft de competentie van dit regime meer dan ooit blootgelegd.

De enige manier om met de galg van de Islamitische regime om te gaan is door de strijd op een brede, aanhoudende en doelgerichte manier voort te zetten.


 13 January 2024

8 March Women’s Organisation (Iran-Afghanistan)

www.8mars.com
zan_dem_iran@hotmail.com