بجنگ تا بجنگیم!

بجنگ تا بجنگیم!

ما غرق خون جنگیم

بجنگ تا بجنگیم

همواره سرخ رنگیم

بجنگ تا بجنگیم

 

ما پشت شیشه هاتان

در عمق ریشه هاتان

همچون توان سنگیم

بجنگ تا بجنگیم

 

ما نعره‌ی فشنگیم

ما یک به یک تفنگیم

ما زن وَ مرد جنگیم

بجنگ تا بجنگیم

 

در لحظه های وحشت

در شرم تلخ ساعت

بی باک و بی درنگیم

بجنگ تا بجنگیم

 

در پیش کاخ هاتان

در جسم آخ هاتان

هم تیشه هم کلنگیم

بجنگ تا بنجگیم

 

گه داس و بیل و جارو

تیشه و تور و پارو

دندان و تیغ و چنگیم

بجنگ تا بجنگیم

 

تنها به یک اشاره

ما بارش ستاره

فرمان سرخ جنگیم

بجنگ تا بجنگیم

آتش به رنگ ننگیم

بجنگ تا بجنگیم

 

بجنگ تا بجنگیم

بجنگ تا بجنگیم

 

آیدا پایدار

 

 

ویدئو کلیپ «بجنگ تا بجنگیم» با صدای شاعر

www.youtube.com/watch?v=T61mzMY70os&feature=youtu.be