به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا - سیند کلود ایالت مینوسوتا

رقص «رهایی زن» توسط یکی از فعالین هشت مارس - خرونینگن

آکسیون سالگرد خیزش ژینا- برمن

آکسیون سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی - لندن

سخنرانی طاهره شمس در تجمع ۱۵سپتامبر در برلین

سخنرانی طاهره شمس در تجمع اعتراضی در برلین

ارسالی از فعالین سازمان زنان هشت مارس - کابل

آکسیون ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳- لندن

آکسیون علیه اعدام در شهر دن هاگ ۸ جولای ۲۰۲۳

اعتراض به اعدام های وحشیانه جمهوری اسلامی- لندن