زنان معترض در آستانه هشت مارچ

افزایش خودکشی دختران جوان!

ارسالی از یاران در افغانستان دختر جوانی که ۱۴سال سن داشت شنبه شب ۲۹ دلو در روستای \"غوج گرد\" ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی خودش را در خانه حلق آویز کرده است.

تعهد دورغین طالبان به حفظ تنوع زبان های مادری

حکومت فاشیستی طالبان از زمان قدرت گیری خود نشان داد ه که نه تنها حافظ فرهنگ و زبان اقوام مختلف در کشور نیست بلکه با سیاست های ضد فرهنگی خود، کمر به نابودی فرهنگ و زبان اقوام مختلف بسته است.

آغاز دور جدیدی از نقض حقوق بشر توسط طالبان!

امپریالیسم امریکا با فرستادن بسته های دالر این رژیم را حمایت می کند. هیچ مقاومت داخلی جدی در مقابل این رژیم موجود نیست. امپریالیسم چین و حامیان اش مثل پاکستان و ایران، از قوی ترین حامیان این رژیم می باشند.

صدای کبری هوتی، زن جوان ۲۳ ساله شجاع بلوچ باشیم!

سهم گرفتن زنان در مبارزه در منطقه سیستان و بلوچستان از اهمیت بالایی برخوردار است...

تعرض جنسی به زنان، در بازداشتگاه های اطلاعات سپاه در زاهدان!

تجاوز و تعرض جنسی، به زنان زندانی سیاسی، به جرم زن و سیاسی بودن، در تمامی طول عمر ننگین جمهوری اسلامی، یکی از اشکال شکنجه و از حربه های سرکوب معترضین، در زندان بوده و هست و همواره به عنوان ابزاری برای اعتراف گیری اجباری و ایجاد جو ارعاب و خفقان در بین مخالفین استفاده شده است.

بازی های کثیف امپریالیست آمریکا با سرنوشت زنان!

در حالی که همه روزه به طالبان بسته های دالر می فرستند که آخرین بسته ۴۰ میلیون دالری امروز به کابل رسید و تا هنوز ۲۳ بسته ی ۴۰ ملیون دالری به طالبان رسیده است.

خودکشی دکتر مریم آروین، دو ماه پس از آزادی از زندان!

اندوه از دست دادن زندانیان سیاسی را باید به خشمی سوزان برای ادامه مبارزه تا سرنگونی انقلابی رژیم زن ستیز و جنایتکار جمهوری اسلامی بدل کنیم.

حذف بودجه زنان سرپرست خانوار از لایحه بودجه ۱۴۰۲

با افزایش روز افزون تعداد زنان سرپرست خانواده، زنان و دختران آسیب دیده و با هر چه زنانه تر شدن فقر؛ حمایت دولتی از این زنان، امری حیاتی و عاجل است که تنها با سرنگونی انقلابی این نظام زنستیز می توان به انجام آن امیدوار بود.

خروج از کشور برای زنان و دختران

سرنگونی انقلابی، تنها پاسخ درخور به این نظام است!