پیام سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) به سومین کنفرانس زنان پایه

درود بر شما زنانی که از اقصی نقاط جهان در سومین کنفرانس زنان پایه گرد آمده‌اید که علیه ستم بر زن که یکی از پایه‌های اصلی سیستم سرمایه داری حاکم بر جهان را تشکیل می‌دهد، مبارزه مشترک و متحدی را سازماندهی کنید!

ستم بر زن جهانیست و مبارزه ما زنان علیه این ستم نیز جهانی ست.

مبارزه ما زنان در افغانستان و ایران علیه حجاب اجباری، علیه قوانین ضد زن مبتنی بر شریعت اسلامی، علیه فرهنگ پدرسالاری و به یک کلام علیه دولت‌های تئوکراتیک زن ستیز حاکم بر این دو کشور، جدا از مبارزه میلیون‌ها زن در سراسر جهان علیه فرودستی و خشونت بر زن نیست. سیستم سرمایه داری امپریالیستی حاکم بر جهان زنان را در همه جا با اشکال متفاوت، فرودست کرده است. تشدید مردسالاری، خشونت‌های وحشیانه بر زنان، گسترش تجارت سکس و برده کردن میلیون‌ها زنان در سراسر جهان، کنترل بدن زنان و تبدیل هر چه بیشتر آنان به ماشینِ بچه‌سازی و کالایِ لذت بخشی به مردان، نیازِ این سیستم مبتنی بر ستم و استثمار برای حاکمیت برجهان است.

جهانی که در آن نزدیک به یک میلیارد انسان گرسنه هستند، جهانی که ۷۰ درصد تولیدات آن را زنان انجام می‌دهند، اما در فقر مطلق به سر می‌برند. جهانی که میلیون‌ها کودک به‌جای مدرسه رفتن در میدان‌های جنگ تکه پاره می‌شوند. جهانی که در هر ثانیه و دقیقه آن زنی توسط خشونت مردسالارانه به قتل می‌رسد. جهانی که محصولش زنانه شدن فقر، زنانه شدن ایدز، زنانه شدن گرسنگی و زنانه شدن مرگ است.

این‌ها و صدها مثال دیگر است که پایه وحدت همه ما زنان را در سراسر جهان تشکیل می‌دهد.

ما زنان دست در دست هم مبارزات‌مان را در جهت ساختن جهانی ادامه می‌دهیم که در آن هیچ زنی مورد ستم واقع نشود. جهانی که نه به زور حجاب بر سر زنی کنند، نه به زور کودکان دختر را راهی ازدواج که همان تجاوز قانونی است کنند، جهانی که نه به زور زن و دختری را ناقص‌سازی جنسی کنند. جهانی بسازیم که هیچ زنی در موقعیت فقر و گرسنگی قرار نداشته باشد که مجبور شود به تن فروشی بپردازد. جهانی بسازیم که زنان آزادنه بچه دار شدن خود را انتخاب کنند و کسی بر آنان مادر شدن اجباری را تحمیل نکند. جهانی عاری از خشونت مردسالاری سرمایه داری، جهانی که دیگر خبری از یک قشر کوچک انگل ضد زن که دسترنج میلیون‌ها انسان را تصاحب می‌کنند نیست. جهانی که ستم جنسیتی و هر شکل از ستم و استثمار از آن رخت بر بسته است.

این پایه وحدت مبارزاتی ما زنان در سراسر جهان است که ما را در یک صف متحد قرار می‌دهد.

درود بر شما

 ٣ سپتامبر ٢٠٢٢

از نشریه هشت مارس شماره ۵٧

نوامبر ٢٠٢٢ / آبان ١٤٠١