قتل وحشیانه فرخنده: بازتاب تفکر بنیاد گرایان زن ستیز

بحث و گفت و گو  در رابطه با:

قتل وحشیانه فرخنده: بازتاب تفکر بنیاد گرایان زن ستیز

 

سخنران:

آناهیتا رحمانی

 

برگزارکننده: سازمان زنان هشت مارس

 

زمان:

یکشنبه 29 مارس 2015 ساعت 20 بوقت اروپای مرکزی

 

مکان:

اتاق پالتاکی، کاتگوری asia and pacific سپس روی Iran  کلیک کنید

بعد روی نام sazeman8mars کلیک کنید

 

فعالین سازمان زنان هشت مارس از حضور فعال شما پیشاپیش سپاس گزارند.