هشدار، هشدار

Logo 8Mars هشدار! هشدار!
مردم آزادیخواه تورنتو

 

جمهوری اسلامی که بیش از سی‌وهفت سال با ادغام دین در حکومت، زندگی جهنمی را برای مردم ایران به‌ویژه زنان به جود آورده اکنون درصدد است که فرهنگ و سنن عقب‌افتاده و شنیع اسلامیِ سینه‌زنی و قمه‌زنی در روز عاشورا را در سراسر جهان و به‌ویژه در کانادا گسترش دهد. این رژیم که در ایران با قوانین ارتجاعی و ضد زن اسلامی چون قصاص، سنگسار، صیغه و حجابِ اجباری و کشتار دگراندیشان، هر نوع آزادی بیان و عقیده و مذهب را سرکوب می‌کند، آزادی‌خواهان را به دار می‌آویزد، بهایی‌کشی می‌کند و ... اکنون تلاش دارد این قوانین و سنن عصر بربریت را در سراسر جهان گسترش دهد. مردم به‌ویژه زنان و جوانان در ایران مراسم مذهبی رژیم را به مضحکه تبدیل کرده‌اند و جواب حکومت به آن‌ها چوبه‌های دار و سرکوب است. جمهوری اسلامی که در ایران مورد نفرت و انزجار مردم است و در بی‌پایه‌گی مطلق به سر می‌برد، اکنون تلاش دارد به‌وسیله‌ی عوامل وابسته و مزدور خود با برگزاری مراسم مذهبی همچون عاشورا و تاسوعا، از دیگر مسلمانان جهان برای خود پایه کسب کرده و پایش را در کانادا باز کند.

این هشداری جدی به تمام مردم آزاده‌ی ایران و کاناداست که به هوش باشند و اجازه ندهند جمهوری اسلامی به اهداف کثیف خود در کانادا جامه‌ی عمل بپوشاند، باید محکم در مقابل تحرکات این رژیم جنایتکار ایستاد.

مردم آزادی‌خواه ایران و کانادا 

اگر میخواهید احکام اسلامی عصرِ حجر، اسیدپاشی، سنگسار، قصاص، صیغه، قتل‌های ناموسی، قمه‌زنی، اعدام و بهایی‌کشی در کانادا گسترش نیابد، باید محکم در مقابل جمهوری اسلامی و لابی‌ها و عوامل مزدور و کارچاق‌کن‌اش ایستاد و اعتراض کرد.

اگر می‌خواهید همراه و هم‌صدا با مبارزه‌ی مردم ایران به‌ویژه زنان و کارگران و جوانان علیه جمهوری اسلامی باشید، باید محکم در مقابل تحرکات سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور ایستاد و اعتراض کرد.

اگر می‌خواهید پای این مرتجعین اسلامی و کارچاق‌کن‌های سفارتی در کانادا باز نشود، باید محکم ایستاد و اعتراض کرد.

به آکسیون اعتراضی علیه تحرکات سیاسی جمهوری اسلامی در کانادا بپیوندید؛ و به مراسم سیاسی ـ مذهبی عصر بربریت سینه‌زنی و قمه‌زنی عاشورای جمهوری اسلامی نه بگویید.

 

آکسیون اعتراض به برگزاری مراسم عاشورا در تورنتو

زمان: ۱۲ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۹ صبح

مکان: میدان مل لستمن (ضلع جنوبی)

سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)- واحد کانادا

۶ اکتبر ۲۰۱۶

www.8mars.com

zan_dem_iran@hotmail.com

https://facebook.com/8Mars.org

youtube.com/8marsorg

facebook.com/8marsorg

soundcloud.com/8marsorg

Top of Form

Bottom of Form