به تظاهرات ما در همبستگی با مبارزات قهرمانانه مردم ایران، بپیوندید

تظاهرات در همبستگی

 با مبارزات مردم ایران در روز 22 بهمن - لندن

 

مبارزات قهرمانانه مردم با مرتجعین حاکم حدت بیشتری یافته و وارد مرحله نوینی شده است. واقعیت اینست که صف ها  روشنتر و روشنتر می شود. مردم در روز عاشورا، با مبارزات  خود، شمه ای از قدرت خود را به نمایش گذاردند. رژیم حاکم در برخورد به این مبارزات با خشونت هر چه تمامتر عمل کرده و دیوانه وار به جنایات، کشتار، زندان و شکنجه مردم ادامه می دهد. از طرف دیگر رهبران سبز به وحشت افتاده و از ترس قدرت مردم به دامان نظام و "رهبر" خود پناه برده اند.

 

مردم ما مبارزات خود را برای در هم کوبیدن کاخ ستمگران و برای گرفتن حقوق خود آغاز کرده اند و برای دور دیگری از مبارزه در روز 22 بهمن  آماده می شوند.

مرتجعین اسلامی انقلاب مردمی و ضد سلطنتی 22 بهمن 57 را در نیمه راه به سرقت برده  و با موافقت امپریالیستها  برای حفظ نظام سرمایهداری و غارت مردم زحمتکش به قدرت رسیدند، آنگاه دستاوردهای جنبش مردمی را یکی پس از دیگری مورد حمله قرار دادند. اینک نیز دزدان انقلاب در سر راه ایستاده اند. رهبران سبز که در سرکوب انقلاب 57 و دستاوردهای آن نقش مهمی را بازی کردند بار دیگر در تلاشند تا مبارزات مردم را دستمایه معامله گری خود با مرتجعین حاکم کنند و نظام زندان، شکنجه، اعدام و سرکوب، نظام زن ستیز، نظام ستم و استثمار را حفظ کنند. اما این تلاشها را باید افشا و در هم کوبید.

 

ما با الهام از مبارزات شجاعانه مردممان و به منظور دفاع و پشتیبانی از  مبارزات  مردم در 22 بهمن و به منظور افشای جنایات رژیم اسلامی ، در روز 22 بهمن تظاهراتی را برگزار خواهیم کرد. و از همه مردم آزادیخواه می خواهیم تا به ما بپیوندند تا همراه هم بتوانیم  پشتیبانی هر چه بیشتر مردم مترقی و آزاده این کشور را ازجنبش مردم ایران جلب کنیم .

 

زمان: 22 بهمن (11 فوریه 2010) ساعت 5 بعدازظهر

محل: مقابل سفارت جمهوری اسلامی

16 Princes Gate, London SW7

نزدیکترین ایستگاه آندر گراند:    South Kensington

کمیته جوانان- انگلستان

شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران

سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)-انگلستان