دعوت به راهپیمائی در لندن

دعوت به راهپیمائی در لندن

 

بمناسبت بیست و سومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

  فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم!

درهای زندان شکسته باد!

در دهه 60 و تابستان خونین 67 هزاران زندانی سیاسی روانه جوخه های مرگ شدند. دستگاه کشتار و سرکوب جمهوری اسلامی جوخه های مرگ را در صحن زندانها بر پا کردند و پیکر شکنجه شده هزاران هزارزندانی سیاسی را به دار آویختند. ولی این کشتار ها نتوانست نیروی مقاومت زندانیان را در هم شکند. این زندانیان، پژواک صدای مبارزه و مقاومت مردمی شدند که حاضر نبودند به جمهوری جنایتکار اسلامی تن دهند. بسیاری از زندانیان سیاسی جان خود را فدای آرمان رهایی انسانها و ساختن جهانی عاری از ستم و استثمار کردند.

کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 و تابستان 67 با سکوت کر کننده قدرتهای امپریالیستی این "قهرمانان پاسداری از حقوق بشر" همراه بود. این سکوت مهر تایید و هم سوئی شان با جنایات جمهوری اسلامی بود.

امروزه بسیاری از سردمداران مرتجع جمهوری اسلامی که در دهه 60 و تابستان 67 در سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی نقش داشتند، لباس اصلاح طلبی سبز به تن کرده اند و تلاش دارند دستگاه سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی و قتل عام زندانیان سیاسی را به جناح دیگر و یا افرادی از این رژیم خلاصه کنند تا بلکه بتوانند مسیر مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی را در جهتی سوق دهند که با برخی تغییرات جزئی کل نظام ارتجاعی اشان حفظ شود. .

در کشتار دهه 60 و تابستان 67 بسیاری از اعدام شدگان را زنان تشکیل دادند. زنانی که در دوران انقلاب 57 در صف اول مبارزه قرار داشتند. زنانی که با ادامه مبارزه خود در زندان و با مقابله با حجاب اجباری و سرپیچی کردن از قوانین زن ستیز اسلامی مورد شکنجه، تجاوز و اعدام قرار گرفتند ولی حاضر نشدند سر تعظیم به مرتجعین زن ستیز جمهوری اسلامی فرود آورند. سنت شکنی و شجاعت این زنان در مبارزه برای اهداف خود، پایه گذار جنبش زنانی شد که امروزه یکی از مولفه های مهم بی ثباتی رژیم جمهوری اسلامی است.

امسال در شرایطی یاد جانباختگان دهه 60 و تابستان 67 را گرامی می داریم که با موج نوینی ازکشتار، زندان، شکنجه، تجاوز و سربه نیست کردن صد ها زندانی سیاسی توسط رژیم مستاصل و درمانده جمهوری اسلامی روبروئیم. اما مردم با عزم و اراده شان در مبارزات اخیر نشان داده اند که در مقابل هیبت ظاهری و شمشیر مرتجعین مرعوب نشده و نخواهند شد و به مبارزات خود تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و ایجاد جامعه ای نوین و انقلابی ادامه خواهند داد.

مردم آزادیخواه !

در راهپیمائی که به منظور گرامی داشت 23 امین سالگرد زندانیان سیاسی دهه 60 و تابستان 67 سازماندهی شده است شرکت کنید تا همراه هم بتوانیم زندگی غرور آفرین جانباختگان را که ذخیره گرانبهائی برای مبارزات امروز است گرامی بداریم و بار دیگر تاکید کنیم که پیام قدرتمند زندگی و مرگ آنان را فراموش نخواهیم کرد و عاملین قتل عام زندانیان سیاسی را هرگز نخواهیم بخشید.

باشد تا بانک مبارزاتی ما هر چه رساتر به گوش مردم جهان رسد و گامی باشد برای درهم شکستن درهای زندانهای جمهوری اسلامی.

زمان: شنبه 24 سپتامبر 2011  ساعت 13.30

مکان: شروع راهپیمائی مقابل نشنال گالری در میدان ترافالگار

 

نزدیکترین ایستگاه آندر گراند:    Charing Cross

             

سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان ) – انگلستان

سپتامبر 2011

 www.8mars.com   /   zan_dem_iran@hotmail.com