فراخوان به راهپیمایی انترناسیونالیستی

فراخوان به راهپیمایی انترناسیونالیستی

8 مارس روز جهانی زن

را به اتحاد همه زنان برای برچیدن ستم جنسیتی و استثمار بدل کنیم!

 

زنان در همه جا فرودست هستند. در همه جا جسم زنان به حراج گذارده شده است. در همه جا مردان مالک زنان هستند. دولت های اسلامی بر واژن و رحم هر زن قفل و نگهبان و قانون گذاشته اند. سنگسار زنان، تجاوز به زنان، قتل زنان بدست افراد مذکر خانواده تحت لوای فرهنگ و ناموس، ناقص سازی جنسی زنان، سوزاندن زنان توسط همسرانشان، کتک و تحقیر زنان، آزار و اذیت زنان، ازدواج اجباری، تجارت زنان، پورنو گرافی و... نشان دادن این که زنان تنها یک سوراخ برای سرویس دهی جنسی به مردان هستند. اینها و هزاران نمونه دیگر نشان از این دارد که در همه جا نظام سرمایه داری مرد سالار زنان را به بند کشیده است.

 دیگر بس است! زندگی فقط در یک حالت معنا دارد:.شورش! شورشی آگاهانه و متشکل. شورشی که در خدمت سرریز شدن خشم میلیون ها زن در جهت سرنگونی نظام مرد/پدر سالار امپریالیستی حاکم بر جهان و بنیادگرایان مذهبی باشد و این چنین به خشونت علیه زنان پایان بخشد. شورشی که نه تنها در جهت از بین بردن ستم جنسیتی باشد، بلکه برای رهایی از هر شکل از ستم و استثمار به بشریت خدمت کند.

فعالین سازمان زنان هشت مارس روز جهانی زن را به همراه تشکل "بپاخاستن میلیون زن" و دیگرزنان از نقاط مختلف دنیا با راهپیمائی در مرکز شهر لندن برگزار می کند.

به صف ما بپیوندید تا همراه هم بتوانیم در جهت پایان بخشیدن به ستم جنسیتی و استثمار مبارزه کنیم!

 

زمان : شنبه 5 مارس 2016 ساعت 12 ظهر به طرف میدان ترافالگار

 

مکان:  OXFORD  STREET (OUTSIDE SELFRIDGES)

 

سازمان زنان هشت مارس(ایران- افغانستان)- انگلستان

13 فوریه 2016