برای آزادی همه دستگیرشدگان خیزش اخیر

برای آزادی همه دستگیرشدگان خیزش اخیر

و کلیه زندانیان سیاسی

به تظاهرات مقابل سفارت در لندن بپیوندید

روی سخن ما با همه شما زنان و مردان مترقی، آزادیخواه و مبارزی است که در چند هفته اخیر شاهد خیزش مردم علیه رژیم سرکوبگر و زن ستیزجمهوری اسلامی بودید، شاهد از خود گذشتگی و جسارت جوانان زن و مردی بودید که در بیش از 100 شهر، مرگ را تحقیر کرده و به نبردی نابرابر با نیروهای سرکوبگر رژیم جنایتکار و زن ستیز جمهوری اسلامی پرداختند.  درود بی پایان بر رزم دلاورانه مردم ستمدیده.

در مبارزات شورانگیز و متهورانه آبان ماه صد ها نفر از عزیزان مان را از دست داده ایم. صد ها زخمی و هزاران نفر به دست نیروهای سرکوبگر و در زندان های قرون وسطایی رژیم به اسارت گرفته شده اند. غم از دست دادن جوانان و خشم مان از این همه قساوت را بایستی به جان مایه ای برای ادامه مبارزه در جهت سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی تبدیل کنیم.

خواست آزادی بدون قید و شرط همه دستگیرشدگان و همه زندانیان سیاسی را به خواستی همگانی در میان افکار مترقی و همه نیروهای آزادیخواه و مبارز در سراسر جهان بدل کنیم.

 

زمان : یکشنبه  اول دسامبر 2019 ساعت 1 تا 3

مکان: مقابل سفارت 16 Princes Gate London SW7 1PT

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) – انگلستان

29 نوامبر 2019