فراخوان

فراخوان

 گرامیداشت یاد جانباختگان دهه 60 و قتل عام تابستان 67

فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم!

درهای زندان شکسته باد!

 

سازمان  زنان 8  مارس برمن در نظر دارد  به مناسبت بیست و سومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران، در مرکز شهر گرد آمده و با نمایش بخشی از جنایات رژیم دیکتاتور و ددمنش جمهوری اسلامی، یاد و خاطره هزاران زن و مرد دلیری را گرامی بدارد، که بجرم آزادی خواهی به جوخه های اعدام سپرده شدند.

 

 

از تمامی انسانهای برابری طلب و آزادی خواه

دعوت  می کنیم، تا ما را با حضور خود در این آکسیون یاری رسانند.

 

تاریخ:                 شنبه  24.09.2011    

ساعت:                                 14:00

Bremen   Obernstraße      محل:

                    Ecke Pieperstraße          

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) – واحد برمن

 

www.8mars.com

8mars.br@gmail.com