فراخوان دوسلدورف 8 مارس 2015

فراخوان به مناسبت روز جهانی زن - دوسلدورف

 

زنان جهان برای در هم کوبیدن امپریالیست های مردسالار و بینادگرایان مذهبی متحد شوید


هشت مارس دیگری در راه است. هشت مارس روز جهانی زنان، یادآور مبارزات قهرمانانه‌ی زنان کارگر نساجی درنیویورک  است که سنگِ بنای مبارزه‌‌ی متشکل زنان در ابعاد جهانی را پی‌ریزی کردند. هشت مارس هم‌چنین یادآور مبارزه  ومقاومت به یاد ماندنی زنان ایران در اولین هشت مارس بعد از به قدرت رسیدن رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی است.

 

مبارزه‌ی متشکل،انقلابی و گسترده‌ی زنان ضامن پیروزی است


تنها با گسترش مبارزات متشکل و انقلابی زنان و توده‌های وسیع مردم است که می‌توان پیروز شد و بر تهاجمات وحشیانه‌ی این رژیم ضد مردمی پایان داد.  تنها با مبارزه‌ای متشکل و پی‌گیر با دورنمایی روشن و هدفمند که در سرلوحه‌اش برچیدن هر نوع  ستم و استثمار قرار داشته باشد می‌توان به شیوه‌ای انقلابی در جهت سرنگونی رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی . وامپریالیست‌های مردسالار گام برداشت. هر راه دیگری به تولید و بازتولید این نظام پدر/ مردسالار یاری می رساند.

 

در شرایطی به پیشواز هشت مارس می‌رویم که یورش جدی، زن‌ستیزانه و گسترده‌ای علیه زنان توسط جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی و به اجرا گذارده شده است.  این یورش تنها یک سلسله اعمال سرکوب‌گرانه علیه زنان نیست بلکه اجزا و مولفه‌های مختلف یک عملکرد سیستماتیک است که در نظر دارد زنان جامعه را درموقعیت به مراتب عمیقتری از فرودست قراردهد و این  سیاست را در ابعادی فراتر از کشور و با نمونه‌سازیِ ارتجاعی حتی به  منطقه گسترش دهد و با نیروهای   واپسگرا و بقایت زن ستیز داعش به رقابت بپردازد.

 

 

ما زنان با همبستگی بین‌المللی خود در این روز گردهم می آییم  و  از کلیه زنان میخواهیم که به ما بپیوندند تا صدای فریاد حق طلبانه خود را گسترده‌تر به گوش جهانیان برسانیم.

 

  روز شنبه 7 مارس در شهر دوسلدورف - آلمان آکسیون ایستاده ای همراه  با موزیک و پخش اعلامیه و نشریه انجام خواهیم داد تا هر چه بیشتر دست آورد های این روز بزرگ را  یادآور شده  و با قدرت به مبارزات خود در راه رهایی زنان در جهان ادامه دهیم.

 

زمان:  شنبه 7 مارس  ساعت 11 - 13

 

مکان:   Kaiserswerther/Ecke     Nordstrase

 

 

  سازمان زنان هشت مارس ( ایران -  افغانستان) - دوسلدورف

         26 فوریه  2015