فراخوان شرکت در گردهم آیی

فراخوان شرکت در گردهم آیی

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

تمامی جنگ ها، فجایع سیاسی، بحران های اقتصادی، بلایای طبیعی،... و خلاصه هر آنچه زندگی همه آحاد جامعه را در قرن بیست و یکم، بیش از پیش به خطر انداخته است، عواملی هستند که یک بار دیگر، بویژه خشونت بر زنان را تشدید کرده و تعمیق می نمایند.

اشکال مختلف خشونت بر زنان بی پناهی، آوارگی، فقر، تجاوز، پورنوگرافی، فحشا و بردگی و سایر آسیبهای اجتماعی که بر زنان تحمیل می شود، به علاوه اشکال مختلف کنترل و خشونت خانگی، قتل های ناموسی، اسید پاشی و اسارت در قوانین و فرهنگ مرد سالار، همه و همه را تنها با نابودی عوامل تولید و باز تولید نابرابری و خشونت، می توان نابود ساخت.

زنان جهان برخیزید و برای ساختن دنیایی عاری از خشونت و بندگی، خود را برای مبارزه ای پرشور و جسورانه در جهت نابودی امپریالیسم و ارتجاع، متحد و متشکل سازید.

به راستی باید خشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی برای انقلاب رها ساخت و زنجیر ها را گسست!

در روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان، سازمان زنان 8 مارس (ایران-افغانستان) واحد برمن، به همراه سایر گروه های زنان متشکل در کنفرانس زنان شهر(Stadtfrauenkonferenz) ، گردهم آیی همراه با میکروفن آزاد و چند برنامه فرهنگی را در مرکز شهر برمن برنامه ریزی کرده اند.

از همه زنان و مردان آزاده و انقلابی که خود را دراین مبارزه سهیم می دانند، دعوت می کنیم با ما به خیابان بیایند و ما را در افشای عوامل تولید و باز تولید خشونت بر زنان همراهی کنند.

در صورت امکان و تمایل شمع، لاتِرن و چتر هم با خود بیاورید.

 

زمان : چهارشنبه 25 نوامبر 2015  از ساعت 17:00

مکان : مرکز شهر برمن( Sogestraße)   جنب مجسمه خوک ها

 

سازمان زنان 8 مارس (ایران-افغانستان ) واحد برمن

نوامبر 2015

 

 

 https: www.8mars.com / facebook.com/8Mars.org  /   8mars.br@gmail.com