آکسیون همبستگی با مبارزات مردم در ایران

راهپیمایی در همبستگی با مبارزات مردم در ایران

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی از همان ابتدا، حاکمیت‌اش را با سرکوب مردم و بخصوص زنان و مخالفین خود آغاز کرد و بیش از چهل سال است که ادامه دارد.

مردم با عزم و اراده‌شان در مبارزات خود و بویژه مبارزات اخیر نشان دادند که در مقابل نیروهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی، نه تنها درمانده و مرعوب نشده، بلکه با خشم، نفرت و با اراده‌ای راسخ‌تر به مبارزات خود ادامه دادند.

در پی اعلام افزایش قیمت بنزین، مردم جان به لب رسیده، در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها آمدند. مردم با سردادن شعارهایی از جمله: "بنزین گران‌تر شده، فقیر فقیرتر شده"،"مرگ بر دیکتاتور"، "جمهوری اسلامی نابود باید گردد"، "اسلام ورشکسته رو کول ما نشسته" و... خشم و انزجار خود را نه فقط نسبت به گرانی قیمت بنزین، بلکه نسبت به کل رژیم جمهوری اسلامی نشان دادند.

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) در همبستگی با مبارزات مردم در ایران، همراه با جمعی از فعالین سیاسی چپ در دفاع از مبارزات مردم، افشا و محکوم کردن جنایات رژیم جمهوری اسلامی، در شهر دن‌هاگ- هلند راهپیمایی حمایتی برگزار می‌کنند.

زمان:  شنبه 23 نوامبر 2019

ساعت 14:00 تا 16:00

مکان: Het koekamp - Den Haag

(جنب ایستگاه مرکزی قطار دن‌هاگ)

به صف ما به پیوندید: تا با مبارزات میلیون‌ها مردمی که برای رهائی خود علیه رژیم ارتجاعی و پوسیده‌ی جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، هم صدا شویم.

زنده‌ باد مبارزات جسورانه‌ی مردم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- هلند

کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران- هلند  

20 نوامبر 2019