فراخوان روز جهانی زن، 8 مارس 2013 – نروژ- اسلو  

 

برخیز! طنین صدایت را می شنوم که بر جهان لرزه می افکند!

 

 روز 8 مارس نمادی ست ازمبارزه علیه  خشونت بر زن، علیه ستم جنسیتی و طبقاتی، علیه نابرابری حقوقی.

این روز را به اتحاد همه زنان برای پاره کردن زنجیرهای خشونت علیه زنان بدل کنیم.

می رویم تا صدای مبارزات همرزمانمان را رساتر به گوش جهانیان برسانیم.

به صفوف ما بپيونديد چرا که متحدانه  می توانيم بسوی دنيايی عاری از هر نوع  ستم و خشونت گام برداریم. ما می توانیم پرچمدار رهایی بشریت از نظام ستم و استثمار حاکم بر جهان باشیم .

 

روز 8 مارس  ساعت 14 میدان کارگر

اسلو – نروژ

 

سازمان زنان8 مارس (ایران- افغانستان ) واحد نروژ