بحث و گفتگو

 8 مارس 2014 ساعت 7 بعدازظهر

 

سخنرانان:
مهناز متین: نگاه به تاریخ روزجهانی هشت مارس در ایران
محبوبه امیری: پیک سعادت نسوان: 1309 
مهری زند، جمیله ندایی: خیزش زنان ایران- اسفند ماه 1357
کنسرت ویلن: رژا دیرریک
کمیته ضد سنگسار - پاریس 
آدرس :

 AGECA:

177 Rue de Charonne

75011 Paris Metro Alexandre Dumas

Comité des Femmes Contre la Lapidation

 

توجه: این برنامه به زبان فرانسه خواهد بود.