سمینار سراسری سالانه تشکل های مستقل زنان و زنان دگر و همجنسگرای ایرانی در آلمان، سال 2015 در اشتوتگارت

سمینار سراسری سالانه تشکل های مستقل زنان و زنان دگر و همجنسگرای ایرانی در آلمان،

 سال 2015 در اشتوتگارت

نامه شماره دو 10 اوت  2014

یاران،
همانطور که در نامه شماره یک به اطلاع شما دوستان رساندیم تیتر موضوع سمینار سال آینده:

آفرینش گفتمان فمینیستی در زمینه مباحث فرهنگی مانند: ادبیات، زبان، آموزش وپرورش و یا مقولات روانشناسی مانند: مناسبت قدرت، خشونت، رقابت ... میباشد. متاسفانه تا کنون پیشنهادی برای ارائه سخنرانی به دست ما نرسیده است.

برای باز شدن موضوع چند مثال را در زیر میآوریم:

- چگونه میتوان یک بحث  فمینیستی در باره موضوعات ذکر شده به وجود آورد ، که به رسانه های گروهی راه پیدا کند و مورد توجه به خصوص زنان قرار بگیرد؟

- چه راهکارهایی و یا نوآوری هایی برای گسترش وبهتر روشن کردن این موضوعات وجود دارد؟

- آموزش وپرورش و یا زبان چه نقشی را در همه گیرکردن یک مقوله و یا بر طرف کردن آن در یک جامعه بازی می کنند؟

- مرور و ارزیابی مو ضوعات روانشناسی از دید زنانه و یا فمینیستی  آیا میتواند راه حل های نوینی به دنبال داشته باشد؟

و یا پیشنهادهای دیگری از شما دوستان.

سمینار درروزهای 16 تا 18 ژانویه 2015 برگزار خواهد شد. 

اززنانی که مایلند در این زمینه سخنرانی کنند،گروه کاری ارائه دهند وهدایت کنند، وهنرمندانی که در مدت سمینار مایل به برگزاری نمایشگاه کارهای هنریشان هستند خواهش می کنیم تا تاریخ  31.08.2014  خلاصه ای ازنظر،  کار تحقیقی یا شرح کوتاهی از کار هنریشان را  برای کمیته برگزار کنندۀ سمینار بفرستند.

از هنرمندانی که تا به حال خود را کاندید کرده اند ممنون هستیم وبعد از مهلت ذکر شده  و بررسی همه کاندیدها حتما با آنان تماس میگیریم.

seminarezananealman@gmail.com
آدرس پستی:

C./O. A.Bamedi

Steckfeld Str. 27

70599 Stuttgart

دوستان ما را در رسانیدن این نامه به دست دیگر زنان ودر هر چه بهتر برگزار شدن سمینار یاری دهید.

کمیته برگزار کننده سمینار 2015 در شهر اشتوتگارت.