جلسه‌ی بحث و گفت و گو: اعتراض به سفر روحانی به پاریس

جلسه‌ی بحث و گفت و گو:

ما نه تنها به سفر روحانی،

 بلکه به کلیت نظام مردسالار امپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم!

 

سخنرانان:

مهری زند از کمیته زنان ضد سنگسار  ـ پاریس

پری رستگار  از سازمان زنان ۸ مارس

 

برگزارکننده:

سازمان زنان هشت مارس (ايران- افغانستان)

 

زمان: یکشنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۱۶ ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی

 

مکان: اتاق پالتاک Sazman Zanan 8mars

Middel East 

 

فعالین سازمان زنان هشت مارس از حضور فعال شما پیشاپیش سپاس گزارند.

 

www.8mars.com

zan_dem_iran@hotmail.com

https://facebook.com/8Mars.org