فراخوان شرکت در راهپیمایی روز جهانی زن   

 زنان از نظام مردسالارحاکم برجهان به ستوه آمده اند. موقعیت زنان درکشورهای گوناگون متفاوت  است. اما همه آنان در یک چیز مشترکند؛ همه دراسارت نظام سرمایه داری مردسالار جهانی هستند   و  راه رهایی اشان محو این نظام است.

علی رغم حضور فعال و وسیع زنان در جنبشهای حق طلبانه اخیر در خاور میانه و شمال آفریقا،  شاهد تحکیم وبعضا عقب گرد فاحش قوانین زن ستیز بر علیه زنان بعد از سقوط رژیم های دیکتاتوری آنان بودیم . زنان ايرانی هم با قدرت گيری رژيم جمهوری اسلامی که يکی از پايه های آن سرکوب و فرودستی زنان است،  با قوانین زن ستیز اسلامی، وحشیانه کنترل و سرکوب شدند. حجاب اجباری ، سنگسار، شلاق، زندان و ... ابزارهای معمول جمهوری اسلامی ایران برای  تحکیم حکومت آپارتاید جنسی و مذهبی از طریق تحقیر و مهار  نیمی از جمعیت کشور است.

در افغانستان و عراق هم پس از یک دهه اشغال و دخالتگریهای مستقیم وغاصبانۀ غرب  و کشتار مردم بی دفاع با شعار دروغین آوردن آزادی برای زنان و حقوق بشر، موقعیت زنان در هر دو کشور نه تنها بهتر نشد، بلکه به مراتب بدتر شده است. امپریالیستهای آمریکائی و اروپائی برای منافع اقتصادی و سیاسی خود دست به تحریم علیه ایران زده اند و در شرایط کنونی تهدیدات نظامی خود را نیز مستقیم و غیر مستقیم اعلام می کنند. همانطور که تحریم ها و حمله نظامی درعراق و افغانستان اسارت همه مردم بخصوص زنان را در بر داشت، برای مردم ایران نیز جز این نخواهد بود. در شرایط کنونی، زنان ایران علاوه بر ادامه مبارزاتشان در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ، باید کلیه ترفندهای امپریالیستهای غربی علیه مردم را  نیز افشا کنند.

ما زنان تمام  خشم خود را به پتانسیلی برای زیر و رو کردن  نظم موجود  بدل خواهیم  کرد تا جهانی  بدون خشونت دولتی و خانگی، جهانی عاری از ستم ومتکی برمنافع اکثریت مردم جهان بسازیم.                                                        

سازمان زنان هشت مارس روز جهانی زن را به همراه تشکل "کنفرانس زنان شهر برمن"  و دیگر  زنان از نقاط مختلف دنیا با راهپیمائی در مرکز شهر برمن برگزارمی کند. با ما به خیابان بیایید تا روز جهانی زن درمبارزه علیه نظام مردسالار حاکم بر جهان را هرچه وسیع تر و با شکوه تر برگزار کنیم.

 

زمان :                            پنجشنبه  8 مارس 2012  ساعت 15:30

 

محل شروع راهپیمایی :                                            Marktplatz

 

           سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)  واحد آلمان - برمن  

 

  8mars.br@gmail.com  /  www.8mars.com