فراخوان روز جهانی زن 8 مارس 2013

فراخوان روز جهانی زن 8 مارس 2013

 

 

روز جهانی زن دستاورد مبارزات بین المللی زنان علیه، تجاوز، خشونت، سنگسار، قتل ناموسی، آزار جنسی،

حجاب اجباری، سقط جنین،شرف،ناموس،تبعیض....... میباشد.

 

آنچه بدست آوردیم و آنچه باید همچنان برایش بجنگیم و این زنجیر ستم را پاره کنیم !

 

خواهرم، روز هشت مارس روز توست!

 

برای رهائی خود و زنان دنیا بپاخیز!

 

متحدانه علیه هرنوع ستم بر زن ، سیستم مردسالاری سرمایه داری هم صدا باش !

 

 

زمان آن رسیده که با فریادمان با خواهران مصر و هند و افغانستان و ایران و سراسر اروپا و امریکا این روز را با

 

حضورمان وهمبستگی به رسمیت شمرده وهمراه باشیم.

 

 

باشد تا محو کلیه ستمها و رهائی زنان این روز را جشن بگیرم تا دیگر در هیچ جای این دنیا حتی یک زن هم درخشونت و ستم نباشد.

 

  روز جمعه 8 مارس در ایستگاه مرکزی قطار دوسلدورف ساعت 12 تا 14

 

 

Düsseldorf Hauptbahnhof

Am Freitag

 

Ab:12Uhr bis 14Uhr

 

سازمان زنان هشت مارس ( ایران – افقانستان ) واحد دوسلدورف