برگزاری 8 مارس روز جهانی مبارزات زنان در آمستردام - هلند

برگزاری 8 مارس روز جهانی مبارزات زنان در آمستردام - هلند

8 مارس روزجهانی مبارزات زنان را همراه با زنان و مردان مبارز برای رهایی از زنجیرهای ستم و استثمار هزاران ساله ای که زنان را در بند گرفته؛ برگزار می کنیم.

ستم و استثمار جزءلاینفک نظام های سرمایه داری است. زنان در مقابل دو نظام پدرسالار امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی حاکم در جهان ایستاده اند.

امسال در شرایطی به پیش واز هشت مارس می‌رویم که خشونت علیه زنان در اشکال گوناگون و ... در ابعاد وسیع جهانی به شدت افزایش یافته است.

زنان در کل منطقه خاورمیانه به خاطر حملات و تجاوزات امپریالیست‌های اشغال‌گر و رشد بنیادگرایی اسلامی متحمل ستم‌‌های غیرقابل تصوری شده‌اند. هزاران دختر جوان و نوجوان مان از طبقات محروم کشورهای به اصطلاح پیشرفته‌‌ی سرمایه‌داری، یا تحت سلطه و یا کشورهای بلوکِ شرق، توسط سوداگران انسان، به بازار سکس وارد می‌شوند تا به عنوان برده‌ی جنسی در فاحشه‌خانه‌های کشورهای مدرن غربی مشغول کار شوند، و یا وارد "صنعت" پورنوگرافی شوند، تا فرودستی و ستم‌های ظالمانه علیه زنان را این بار به شکلی به اصطلاح مدرن تضمین و میلیاردها دلار را نصیب سلاطین سرمایه کنند.

امسال در شرایطی به پیش واز هشت مارس می‌رویم که در آن زنان ایران  بیش از پیش در معرض یورش جدی، زن‌ستیزانه، وحشیانه و گسترده‌ ی برنامه ها و قوانین ارتجاعی رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی قرار دارند.

فعالین سازمان زنان هشت مارس در هلند به همراه "کمیته برگزار کننده 8 مارس" (متشکل از تشکلات زنان از کشورهای مختلف و نیروهای آزادیخواه و مترقی) روز جهانی زن را در میدان دام آمستردام برگزار می کنند.

 زنان و مردان آزادیخواه و انقلابی: با ما همراه شوید تا با گسترده تر شدن هر چه بیشتر صفوف مان ، خشم و نفرت خود را از نظام های امپریالیستی- مرتجع و مرد سالار حاکم بر جهان فریاد بزنیم و روز مبارزات زنان را هر چه با شکوهمند تر برگزار کنیم.

 

               زمان:                     شنبه 8 مارس2015 ساعت 14:00

مکان تجمع:                   میدان دام آمستردام       

شروع راهپیمائی:                 ساعت 15:00

ادامه برنامه در سالن16:00 در سالن هتیپ(HTIP)

 آدرس سالن جلسه: 

1ste weteringplantson 2c Amsterdam

برای اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیل آدرس ها یا شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

8marchnl@gmail.com /  8maartcomitė@gmail.com Email:

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- هلند  23 فوریه 2015