برگزاری مراسم ۸ مارس روز جهانی مبارزات زنان / هلند - آمستردام

برگزاری مراسم ۸ مارس روز جهانی مبارزات زنان / هلند - آمستردام

 ۸ مارس روز جهانی زن را به اتحاد همه زنان برای برچیدن ستم جنسیتی و استثمار بدل کنیم!

در شرایطی روز جهانی زن را برگزار خواهیم کرد که منطقه خاورمیانه مرکز کشمکش رقابت‌های هر بیشتر نیروهای امپریالیستی اشغال‌گر و بنیادگراهای اسلامی شده است. مردم این منطقه تحت حملات نظامی؛ تجاوزات و کشتارهای وحشیانه در شرایطی غیرقابل تصوری بسر می برند. خشونت علیه زنان در اشکال گوناگون و در ابعاد وسیع تری در جهان شدت یافته و بدن زن تحت کنترل و دست‌آویز تمایلات مردان قرار گرفته است. از خشونت دولتی - خانگی؛ سرکوب؛ ربودن دختران خردسال؛ ازدواج‌‌های اجباری؛ تجاوز؛ سنگسار؛ اسیدپاشی؛ قتل ناموسی؛ پورنوگرافی؛ خودکشی و خودسوزی؛ حجاب اجباری؛ ناقص سازی جنسی؛ جنگ؛ آوارگی و غیره؛ تنها نمونه‌هایی از هزاران خشونت و ستمی هستند که زنان را به بند کشیده است. ستم و استثمار جزءلاینفک نظام مردسالار سرمایه داری است که توسط نظام های  ارتجاعی و امپریالیستی بر مردم جهان  و بخصوص زنان تحمیل می شود.

 اما دیگر بس است! دیگر تحمل نخواهیم کرد! این شرایط را باید ریشه ای تغییر و دگرگون کرد. راه رهایی؛ تغییر و برچیدن ستم جنسیتی - استثمار و سرنگونی نظام‌های مرد/پدرسالار امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی حاکم بر جهان؛ تنها با مبارزات متشکل زنان؛ آگاهی و دورنمایی هدهفمند و روشن؛ امکان پذیر خواهد بود.

فعالین سازمان زنان هشت مارس در هلند به همراه "کمیته برگزار کننده ۸ مارس" (متشکل از تشکلات زنان از کشورهای مختلف و نیروهای آزادیخواه و مترقی) روز جهانی زن را در میدان دام آمستردام برگزار خواهند کرد.

انسانهای آزادیخواه و مترقی:

با ما همراه شوید تا هر چه با شکوه‌تر مراسم ۸ مارس روز جهانی مبارزات زنان را برگزار کنیم .

زمان:     سه شنبه ۸ مارس۲۰۱۶ ساعت۱۷:۰۰

                                                  مکان تجمع:       میدان دام آمستردام    

    ادامه برنامه ساعت۱۹:۰۰ در سالن (HTIP)

 آدرس سالن جلسه:  

1ste weteringplantson 2c Amsterdam

 

برای اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیل آدرس های یا شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

8marchnl@gmail.com /  8maartcomitė@gmail.com Email:

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- هلند  ۱۸ فوریه ۲۰۱۶