هشت مارس روز اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان

هشت مارس روز اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان

هشت مارس روز اتحاد و همبستگی جهانی‌مان، روز صف‌آرائی‌مان در مقابل سیستم سرمایه‌داری پدر/مردسالار حاکم بر جهان در راه است؛ روز مبارزه در راه تحقق بخشیدن به رویای آزادی و رهایی‌مان. روزی که می‌تواند میلیون‌ها زن را زیر پرچم شکستن زنجیر هزاران ساله‌ی ستم بر زن در کنار هم قرار دهد.

تشدید فرودستی زنان در سراسر جهان درنتیجه‌ی هرچه حادتر شدن تضادها و بحران واقعی سیستم سرمایه‌داری است. امروزه حدت‌یابی این تضادها به‌جایی رسیده است که نماینده‌گان فاشیستی همچون ترامپ را تولید می‌کند؛ نماینده‌گانی برای گسترش بی‌رحمانه‌ی ستم و استثمار و تعرض بیشتر به مردم جهان؛ نماینده‌گانی برای شکل «نوین» بخشیدن به فرم حاکمیت آمریکا به یک آمریکایِ فاشیست عریان. سرمایه‌داری برای تأمین نیاز اصلی‌اش یعنی کسب حداکثر سود و حفظ و گسترش منافع جهانی‌اش نیاز به حفظ و تشدید ستم بر زن دارد. این سیستم برای تداوم نظام ستمگرانه‌ی خود نیاز به حفظ و تعمیق سلطه‌ی مرد بر زن دارد. درنتیجه‌ی حاکمیت این سیستم است که زنان از کشورهای به‌اصطلاح مدرن تا عقب‌افتاده‌ترین مناطق در جهان، زیر بار گسترده‌ترین خشونت‌ها قرار دارند و قدرت و کنترل مردان بر زنان هرروز بیش از گذشته در جامعه توسط قوانین، سنت، ایدئولوژی، فرهنگ و... نهادینه می‌شود.

ما زنان ایران که رژیم بنیادگرای جمهوری اسلامی زن ستیز در قدرت را تجربه کرده ایم، خوب میدانیم که رابطه گسست ناپذیری بین خشونت های گسترده خانگی و اجتماعی و خشونت دولتی علیه زنان برقرار است. از همان ابتدای قدرت گیری رژیم ضد زن جمهوری اسلامی زنان و بدن شان مرکز کشمکش برای استقرار و تحکیم قدرت طبقات ارتجاعی در ایران بوده است. حجاب اجباری، سنگسار، قتل ناموسی، ناقص سازی جنسی، ضرب و شتم و تحقیر، آزار و اذیت جنسی، ازدواج اجباری، تجارت، پورنوگرافی وصد ها نمونه دیگر نشان می دهدکه این رژیم چگونه با پیشبرد وحشیانه ترین شکل ممکن زنان رامورد خشونت و بردگی قرار داده است.

اما دیگر بس است! دیگر تحمل نخواهیم کرد! این شرایط را باید ریشه ای تغییر و دگرگون کرد. راه رهایی سرنگونی نظام‌های امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی حاکم بر جهان است. این را با آگاهی و مبارزات متشکل زنان و  با دورنمایی هدهفمند و روشن؛ امکان پذیر خواهد بود.

امسال فعالین سازمان زنان هشت مارس واحد هلند همراه با فعالین "کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران"، اولین فعالیت عملی و سازماندهی سراسری کارزار که در اروپا و کانادا می باشد را در مراسم 8 مارس 2017 آغاز می کنند.

انسانهای آزادیخواه و مترقی:

با ما همراه شوید تا هر چه با شکوه‌تر مراسم ۸ مارس روز جهانی مبارزات زنان را برگزار کنیم .

کمیته ۸ مارس هلند: متشکل از تشکلات زنان از کشورهای مختلف و نیروهای آزادیخواه و مترقی روز جهانی زن را در میدان دام آمستردام برگزار می کنند.

زمان:  چهار شنبه ۸ مارس۲۰۱7 

مکان تجمع: در میدان دام آمستردام  / ساعت18:00

 / ساعت 19:30in Café Belcampo آدرس سالن:

ingang de Hallen ,Tollensstraat 60 Amsterdamدرب ورودی سالن:

 

برای اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیل آدرس ها و سایت زیر ارتباط بگیرید.

Email: 8marchnl@gmail.com   /  8maartcomitė@gmail.com   /  Website: www.8mars.com

 آدرس لینک فراخوان کمیته8 مارس هلند:

http://www.8mars.com/8MARS_OTHER_NEDERLAND/8%20maart%202017-Pamflet.pdf

 سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- هلند 2 مارس ۲۰۱7