فراخوان

به مناسبت25 نوامبر روز جهاني مبارزه با خشونت بر زنان

 

مبارزه عليه خشونت برزنان، مبارزة مشترک همة زنان جهان است!

 

به همه انسان هاي آزاديخواه و مترقي:

 

در حالي 25 نوامبر روز مبارزه عليه خشونت بر زنان فرا مي رسد که بزرگترين خشونت سازمان يافته از جانب صهيونيست ها با حمايت امپرياليست هاي غربي و ساير مرتجعين جهان در غزه براي نسل کشي از فلسطيني ها در حال انجام است.

دولت فاشيست ترکيه به سردگي اردوغان به کُرد ها در روژاوا، شمال شرق سوريه و شمال عراق حمله نظامي کرده و صد ها نفر را کشته است.

قربانيان اصلي اين جنگ هاي ارتجاعي زنان و کودکان هستند. سهم آحاد جامعه و بيش از همه زنان از اين جنگ هاي ارتجاعي چيزي جز آوارگي، فقر و گرسنگي، سرکوب، آزار جنسي و تجاوز نخواهد بود.

در حالي 25 نوامبر روز مبارزه عليه خشونت بر زنان فرا مي رسد که حکومت هاي زن ستيز، از آن جمله امارت اسلامي در افغانستان و جمهوري اسلامي در ايران، خشونت سازمان يافته دولتي را بر زنان براي تعميق و تحکيم هر چه بيشتر سلطه مرد بر زن پيش مي برند. 

 

آلمان

فرانکفورت /25 نوامبر/ ساعت: 15:00

My Zeil-Zeil 106

 

برمن / 25 نوامبر/ ساعت: 15:30

Ziegenmarkt (Vor dem steintor 60-62, 28203)

 

هلند

 روتردام / 25 نوامبر/ ساعت: 14:00

Rotterdam / Central Station

 

آمریکا

سیند کلود داون تاون / 25 نوامبر/ ساعت: 16:00

Saint Cloud downtown, Saint Cloud,

Minnesota and United States States

 

انگلیس

 لندن /25 نوامبر/ ساعت: 1700

سمینار تشکلات زنان

 

به صف ما بپیوندید تا اعتراض خود را  به هر نوع خشونت علیه میلیون ها زنی که در نظام های ارتجاعی و پوسیده جمهوری اسلامی و امپریالیستی اعمال می شود، رساتر از همیشه فریاد زنیم!

 

سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)

نوامبر ٢٠٢٣