به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا - سیند کلود ایالت مینوسوتا

امروز شنبه ١۶ سپتامبر ٢٠٢٣، همزمان با یک سالگی قتل ژینا به دست جمهوری اسلامی ایران، ما زنان سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) با اعلام همبستگی با قیام ژینا در ایران و قیام علیه افکار فرسوده آخوند های ایران و طالبان افغانستان، در شهر سیند کلود ایالت مینوسوتا امریکا به جاده ها رفتیم تا با همرسانی پیام قیام ژینا علیه کلیت نظام پدرسالاری به زنان سراسر دنیا، یاد و نام ژینا و پیام قیام را زنده نگهداریم.