تصاویری از تظاهرات سازمان زنان هشت مارس در شهر لوس آنجلس (آمریکا) در حمایت از تظاهرات کارزار زنان در شهر بروکسل در روز 8 مارس 2008

تصاویری از تظاهرات سازمان زنان هشت مارس در شهر لوس آنجلس (آمریکا)

 در حمایت از تظاهرات کارزار زنان در شهر بروکسل  در روز 8 مارس 2008

 

image001

 

Cindy Shaheen-

image006

DSCN1101

 

DSCN1111-

image007