جلسه افتتاحیه کنفرانس بحث وگفتگو کمیته منونایت وابسته به کلیسا با مرتجعین اسلامی منحل شد

جلسه افتتاحیه کنفرانس بحث وگفتگو کمیته منونایت وابسته به کلیسا با مرتجعین اسلامی  منحل شد

                                                                                                                                                    

دوشنبه 28 می 2007 در شهر واترلو کنفرانس بحث وگفتگو بین کمیته منونایت وابسته به کلیسا و نمایندگان موسسه مطالعات و تحقیقات امام خمینی بخاطر اعتراضات زیاد بیش از پنچاه  نفر از فعالین سیاسی ازسازمان زنان 8 مارس و دیگر سازمانهای چپ و کمونیستی ایرانی و افغانستانی که فریاد میکردند "مرگ بر جمهوری اسلامی" "تروریستها و قاتلها"  منحل گردید.

  بدلیل مخالفتهای گسترده ایرانیان مقیم کانادا، مصباح یزدی که برای سخنرانی به این کنفرانس دعوت شده بود موفق یه گرفتن ویزا نشد. ولی دیگر دعوت کنندگان در حالی وارد سالن کنفرانس شدند که بیش از پنچاه نفر تظاهرکننده حاضر در دانشگاه کونرا گریبل  فریاد میزدند "قاتلها و تروریستها از کانادا بیرون روید" و" مرگ بر جمهوری اسلامی "  و " گفتگو با تروریستها  شرم آور است."   

  روز دوشنبه ، روز افتتاحیه این کنفرانس، ورود   برای عموم آزاد بود. تعداد وسیعی از تظاهرکنندگان به داخل سالن کنفرانس شدند و در حالیکه عکسهای جوانان به دار آویخته و زنانی که در حال به دار آویختن هستند وعکسهای تکان دهنده از صحنه اعدام در دست داشتند تقریبا ساکت در کنار 100 نفر دیگر حضارنشستند ولی هنوز یک دقیقه از شروع سخن مرتجع اسلامی از طرف انستیتوی مطالعات امام خمینی  نگذشته بود که از گوشه کنار سالن صدای اعتراض مخالفین بلند شد در ابتدا یکی ، یکی و بعد همه یک صدا فریاد میزدند " مرگ بر جمهوری اسلامی" " بتو اجازه نمی دهیم حرف بزنی ، ما باید از جنایات شما حرف بزنیم ، از سنگسار دهها زن، از اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی ، از کشتار دانشجویان و کارگران و اقلیتهای مذهبی، از وضعیت اسفناک زنان تحت  احکام اسلامی حرف بزنیم.  بریک بالمر مسئول کنفرانس حدود 10 دقیقه  سعی کرد جمعیت معترض را آرام کند ولی تلاش وی بی ثمر بود. پرچمها دور سالن می چرخید و شعارها بلندتر فریاد میشد.  با شلوغ شدن سالن سرانجام  وی انحلال جلسه را اعلام کرد و آغاز جلسه با پایان آن همزمان شد.

 حضور بیش از سی پلیس در محوطه و پشت بام محل کنفرانس نشان از هراس زیاد مسئولین کنفرانس و مقامات دانشگاه از ایجاد درگیری در کنفرانس داشت.تمام محوطه بوسیله پلیس تحت کنترل بود.  در ابتدای ورود ما تعداد زیادی پلیس ما را احاطه کرده و کیف زنان را گشتند و از ما خواستند که کیف خود را در ماشین بگذاریم. مرتبا پلیس از تظاهرکنندگان فیلم برداری میکرد. البته پلیس تلاش داشت در حین کنترل اوضاع برخورد آرام و مودبانه ای  داشته باشد.و رئیس پلیس واترلو در برابر خواست مقابله با تظاهر کنندگان گفت : "هر کس حق دمکراتیک اعتراض را دارد. مهمترین مسئله امینت عمومیست  که ما داریم این کار را میکنیم."

 در بیرون  سالن تعداد دیگری از نظاهرکنندگان  یکی از آخوندها را که تلاش داشت وارد سالن شود احاطه کرده وبا صدای بلند شعار میدادند مرگ بر جمهوری اسلامی – "قاتل از کانادا برو بیرون"  و او با خنده های عصبی جواب تظاهرکنندگان را میداد.

خبرگزاریها باتظاهر کنندگان مصاحبه می کردند وآنها جنایات جمهوری اسلامی را  افشا میکردند آنها  سخنرانان را نمایندگان دولت ایران معرفی کرده و میگفتند که مسئول انستیتوی مطالعات امام خمینی - مصباح یزدی - یکی ازمرتجع ترین و ضد دمکراتیک ترین چهره های جمهوری اسلامی است. وی  یکی از عاملین اصلی سرکوب آزادیها و  نقض حقوق بشر  در ایران است.وی رهبر فکری و معنوی  احمدی نژاد است که گفت هولاکاست واقعیت ندارد واینکه  باید اسراییل از صحنه روزگار پاک شود.

  این اکسیون بار دیگر نشان داد که تنها با هوشیاری و ایستادگی در برابر جانیان جمهوری اسلامی میتوان جلوی  پیشروی آنها را گرفت و اجازه نداد تا در جوامع بین المللی حضور یابند ، افکار قرون وسطایی خود را ترویج نمایند و عملکرد شنیع خود را طی 28 سال گذشته در ایران علیه زنان و مردم مشروعیت بخشند.

اگرچه انحلال این جلسه پیروزی بزرگی بود ولی جلسات بعدی این کنفرانس بدون اینکه برای عموم آزاد باشد در خفا برگزار خواهد شد البته جلسه عمومی که قرار بود روز پنجشنبه در تورنتو برگزار شود بخاطرمسائل امنیتی منحل شد.

نکته ای  که مهم میدانم مطرح کنم این است که اگرچه انحلال این جلسه موفقیت محسوب میشود ولی  هنوز حضور فعال جامعه ایرانی و فعالین سیاسی ایران  به نسبت خشم ونفرتی  که از جمهوری اسلامی دارند  بسیار کمرنگ بود. خواست دستگیری و محاکمه مقامات جمهوری اسلامی بخاطر تمام جنایاتی که علیه مردم مرتکب شده اند  باید به خواست همگانی جامعه جهانی تبدیل شود و این میسر نمیشود مگر با اعتراضات پیگیرانه مان، با مبارزات متحد مان وبا تلاشهای وسیع مان برای مطرح کردن  گسترده  این خواست در سطح  بین المللی.

سازمان زنان هشت مارس( ایرانی – افغانستانی) تورنتو- کانادا

( 28 می 2007 )

 بعضی از شعارهای  آکسیون

 1.  No to Islamophobia , No to Political Islam

 2.   Down with Islamic regime of Iran

3.      No US war on Iran

4.      No to Islamophobia, No Islamic Theocracy

5.      Down with the Islamic Republic of Iran

6.      Terrorists go out of Canada

7.      Murderers go out of Canada

8.   Shame

9.      Do Not Appease the Islamic regime,

        It has massacred the Baha'is

        It denies the Holocaust

        It discriminates against religious minorities

        It practices gender apartheid

        It denies workers collective bargaining rights

        It stones women and men to death

        It executes gays and lesbians