گزارش برگزاری مراسم 8 مارس در تورنتو- کانادا

 

بیش از چهل نفر از زنان و مردان آزادیخواه  علیرغم سرمای شدید در میدان دانداس تورنتو فریاد میزدند نه به جمهوری اسلام , نه به امپریالیستها , ما جهان دیگری خواهیم ساخت. تلآش داشتند صدای فریاد زنان ایران را به گوش مردم کانادا برسانند. از بلند گوهای این آکسیون فریاد نه به جنگ – آمریکا از خاور میانه برو بیرون- مرگ برجمهوری اسلامی – حق زن حق بشر است- محاکمه و مجازات  امرین وعاملین قتل زهرا کاظمی- کانادا از افغانستان بیرون-و....توجه رهگذران را به خود جلب میکرد. برای این آکسیون چند هزار اعلامیه پخش شده بود ودر عین تظاهرات نیز تعداد زیادی اعلامیه کارزار پخش گردید. سپس تظاهر کنندگان بسوی دانشگاه رایسون محل برگزاری جشن  بمناسبت روز جهانی زن حرکت کردند و در عین حرکت از بلندگو شعارها گفته میشد و از سوی تظاهرکنندگان تکرار می گردید.

در ساعت 5:00 گلتا  دختر دانشجوی جوان در مقابل بیش از 100 نفر مراسم در سالن را اینگونه آغاز کرد:

 

تا زمانی که یک زن در جهان تحت ستم باشد ، هیچکس بواقع آزاد نیست!

وی سپس بعد از تشکر از حضور مردم در مراسم 8 مارس بطور مختصر تاریخچه این روز را که  یه پشنهاد انترناسیونال کمونیستی بخاطر تجلیل از مبارزات زنان نساجی اعلام شده بود اشاره کرد و متذکر شد که روز 8 مارس از سنن ماندگار و پر افتخار جنبش کمونیستی است.

برنامه با سخنرانی آناهیتا رحمانی یکی از فعالین کارزار زنان و زندانی سیاسی که 8 سال از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی گذرانده آغاز گردید. وی در آعازضمن تشکر از شرکت کنندگان این مراسم اعلام کرد که مراسم امسال روز جهانی زن با تلاش و کوشش بیش از سی زن که علیرغم کار بیرون و خانه عهد بسته بودند که صدای فریاد زنان ایران را بگوش مردم کانادا برسانند. سپس تجزیه وتحلیلی از اوضاع جهانی و شرایط حساسی که جنبش زنان در آن بسر میبرد پرداخت.او به نقشه های آمریکا و جمهوری اسلامی اشاره کرد که هر کدام تلاش دارند این جنبش را سیاهی لشگر اهداف شوم خود کنند.

وی همجنین به گرایشات درون این جنبش پرداخت که عده ای سازش جنبش زنان با اسلا م را موعظه میکنند از طرف دیگر گرایشی منتظر این اند که آمریکا برایشان رهایی  بیاورد و به سیاستهای پنتاگون و سیا و پولهای هاوس اف فریدام دخیل بسته اند.در مقابل این دو گرایش ، گرایش سومی وجود دارد که با هیچ نوع از ستم سازش ندارد و معتقد است رهایی خود را تنها با اتکا بخود میتواند بدست آورد و کارزار زنان تلاش دارد که این گرایش را تقویت کند  و...

در بخش بعد تئاتری از گروه هنری دانشگاه یورگ به نمایش در آمد که به ستم مشترکی که برزنان در زیر سایه شوم مرد سالار جنگ طلب وجود دارد اشاره داشت. در نمایش نامه زن یهودی را نشان می داد که  چشمهایش را بسته اند که واقعیت های موجود را نبیند  و  دیگری  زن فلسطینی را نشان می داد که دهانش بسته شده تا واقعیتها را نگوید.  آنها به هم کمک میکنند تا رهایی یابید و زندانبان خود را به دار میآویزند

.پس از تئاتر نوبت سخنرانی شهرزاد مجاب بود که به زنان انگلیسی ارائه گردید. وی با اشاره به اوضاع جهانی و وضعیت جنش زنان به تاثیرطرحها و نقشه های امپریالستها در این جنش اشاره کرد که هر بار عده از فعالین این جنش را بسوی خود میکشاند. بخاطر اهمیت این سخنرانی بطور جداگانه  این سخنرانی چاپ خواهد شد.

پس از سخنرانی شهرزاد مجاب تئاتر دیگری اجرا گردیدکه نمایانگر ستم بر زنان در شرایطی جمهوری اسلامی داشت که چگونه قانون و آداب وسنن دست در دست هم داده وزهرا، دختر 9ساله بدست پدرش بقتل میرسد. شروع زیبای این تئاترکه از درون جمعیت از هر گوشه زنی بلند میشود و خود را که یک اعدامی یا محکوم به اعدام است معرفی میکند و دلیل اینکه قرار است سنگسار شود یا سنگسار شده را می گوید. بعد مادر زهرا با شیون از انتهای سالن وارد می شود.راوی به نقل روایت می پردازد.این تئاتر اگرچه بیان واقعیتهای تلخ درون جامعه ما داشت ولی روز 8 مارس باید نه تنها بیان درد و رنج وستم بر زنان باشد، از آن مهمتر باید نمایانگر مقاومت و مبارزه زنان علیه این ستمها گردد که تقریبا در این تئاترجایی  نداشت.

بعد از تئاتر یک استراحت 15 دقیقه ای داده شد و بعد از آن رقص شاد ناتالی که همراه با دست زدن حاضرین  اجرا میشد توانست تآثر  ناشی از تئاتر  را تا حدودی  کم کند.

پس از رقص پیام حزب کمونیست انقلابی کانادا به کارزار زنان خوانده شد. این پیامی بسیار قوی در ضدیت با سرمایه داری امپریالیستی و نیروهای مرتجع بنیادگرا بود که همبستگی تمام زحمتکشان را و اتکا بخود بودن آنها را ضامن پیروزی نهایی میدانست.

پس از آن پیام حزب کمونیست ایران به کارزار زنان خوانده شد.

بعد از این پیام فیروزه شعر زیبای بانو کاری از سیمین بهبهانی را با صدای زیبا خواند.

سپس  کژال عزیز از جنبش زنان عراق به بحث در مورد وضعیت سخت زنان عراقی  پس از حمله آمریکا پرداخت و اعلام همبستگی خود را با کارزار زنان اعلام کرد.

مینو همیلی از فعالین سازمان رهایی زن پیام همبستگی سازمان خود را به کارزار زنان خواند.

تمام پیامها بعدا در سایت کارزار چاپ خواهد شد.

سپس بهزاد( 14 ساله )شعر رپی را که خود برای حمایت از کارزار  سروده بود با اجرای زیبایی خواند.

در قسمت آخر فیلم  بسیار قوی و تآثیر گذار بنام : زن در تاریخ صد ساله ایران " کاری از شهرزاد ارشدی به نمایش در آمد.

آناهیتا