گزارش اکسیون اعتراضی علیه مراسم عاشورای جمهوری اسلامی در تورنتو

 

در روز چهارشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۱۶ سازمان زنان هشت مارس به همراه دیگر احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست و آزادیخواه اکسیون و راهپیمایی اعتراضی در محکومیت مراسم عاشورای رژیم جمهوری اسلامی ایران در میدان ملستمن و خیابان یانگ برگزار کرد. هدف از این اکسیون افشای اهداف سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی و تحرکاتش است که بشدت در کانادا گسترده شده است.

جمهوری اسلامی سالهاست که تلاش میکند با امکانات مالی وسیع خود و ارسال عوامل و سرسپردگانش و ماموران امنیتی اش تحت نام برنامه های فرهنگی و خیریه و مذهبی موقعیت خود را در میان ایرانیان کانادا تحکیم کند، جمهوری اسلامی به دلیل انزجار و تنفر ایرانیان از این رژیم نمیتواند بنام خود دست به برگزاری این مراسم ها بزند اما شواهد کاملا این را ثابت میکند که این مراسم عاشورا و نیز تجلیل از خمینی با هدایت کامل جمهوری اسلامی و بوسیله  مزدوران آن در کانادا صورت میگیرد.

 اعتراض وسیع و محکم ما و  نیروها و سازمانهای مترقی و آزادیخواه به مراسم عاشورا در تورنتو که بسیار در ایران و جهان انعکاس داشته باعث گردیده که جمهوری اسلامی در سایتهای خبری خود تحرکات تبلیغی و لجن پراکنی خود علیه نیروهای ازادیخواه و کمونیست را شدت ببخشد.

ما،سازمان زنان هشت مارس به همراه دیگر نیروهای آزادیخواه و کمونیست به مبارزات خود ادامه داده و اجازه نخواهیم داد که رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور پروژه های سیاسی خود را که همانا گسترش جاسوسی و ترور فعالین اجتماعی و سیاسی مخالف رژیم ، تبلیغ و ترویج فرهنگ نفرت مذهبی و  تحمیل حجاب اجباری و اسیدپاشی بر صورت زنان و رقابتهای و نزاعهای ارتجاعی مذهبی و قومی است را عملی کند و از تمام زنان و مردان آزاد اندیش میخواهیم که با پیوستن به صفوف مبارزه ما علیه تحرکات جمهوری اسلامی این توطئه ها را که تحت نام مراسم مذهبی و فرهنگی صورت میگیرد را خنثی نماییم.

 

سازمان زنان هشت مارس( ایران - افغانستان)- واحد کانادا

 

۱۸ اکتبر ۲۰۱۶