گزارشی از تظاهرات علیه جمهوری اسلامی مقابل سفارت ایران در لندن

گزارشی از تظاهرات علیه جمهوری اسلامی مقابل سفارت ایران در لندن

 

 

سازمان زنان هشت مارس(ایران ـ افغانستان) در انگلستان به همراه سایر سازمان‏ها، احزاب و نیروهای مستقل خواهان آزادی، برابری و سرنگونی جمهوری اسلامی، تاریخ ١٨ ژوئن ۲۰۰٩ برابر با ۲٨ خرداد ١٣٨٨ از ساعت ١٢ تا ۲ بعدازظهر مقابل جاسوس‏خانه‏ی رژیم تظاهراتی بر پا کردند.

     

 

این تظاهرات با اعلام همبستگی با مبارزات جاری میلیون‏ها زن و مردی که از سیاست‏های سرکوب‏گرانه‏ی رژیم به ستوه آمده‏اند، و دست به اعتراض و مبارزه‏ی خونین در خیابان‏ها زده‏اند، بر پا شد. تظاهرکنندگان شعارهایی در رابطه با محکوم کردن تمامی دارودسته‏های مرتجع جمهوری اسلامی و سیاست‏های زن ستیزانه، ضد کارگری، ضد آزادی بیان و ... را فریاد می‏زدندند.صدای این فریادهای یک‏پارچه و متحد مورد توجه افراد خارجی نیز قرار گرفت. آنان با شرکت در بین تظاهرکنندگان و سردادن شعارهایی که به انگلیسی فریاد زده می‏شد، همبستگی خود را از مردم بی دفاع ایران که سال‏هاست مورد ستم و استثمارقرار گرفته‏اند، را اعلام نمودند. ‏ 

 

ـ مرگ بر جمهوری اسلامی!

ـ مرگ بر دیکتاتور!

ـ زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

ـ حجاب اجباری نمی‏خواهیم نمی‏خواهیم!

ـ حکومت زور نمی‏خواهیم نمی‏خواهیم!

ـ کارگر زندانی آزاد باید گردد!

ـ حکومت سنگسار نمی‏خواهیم نمی‏خواهیم !

ـ هاله نور رو دیده  ــ  جنگ ما رو ندیده

  ما زن و مرد جنگیم  ــ بجنگ تا بجنگیم!

ـ دانشجو می‏میرد  ــ  ذلت نمی‏پذیرد!

  دانشجو می‏میرد ــ سازش نمی‏پذیرد!

ـ و ...

در پایان این تظاهرات اعلام شد، طرف‏داران احمدی‏نژاد مقابل ساختمان خبرگزاری بی بی سی (بخش فارسی) نمایش مضحکی را در حمایت از او جهت منحرف کردن افکار عمومی خارج از کشور به راه انداخته‏اند. بخش قابل توجهی از تظاهر‏کنندگان، به سوی ساختمان رسانه خبری بی‏بی‏سی (بخش فارسی) عازم شدیم. خبرگزاری بی‏بی‏سی مشغول تهیه‏ی خبر از مرتجعین جمهوری اسلامی بود. جمعیت تظاهرکننده خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته بودند! و با سر دادن شعار بی‏بی‏سی  واقعیت را بگو! خبرگزاری بی‏بی‏سی  را مجبور به چرخاندن دوربین به سمت صف تظاهرکنندگان کردند. اگرچه بی‏بی‏سی مجبور شد دوربین را به سمت جمعیت تظاهرکننده  بچرخاند، اما فقط قصد نشان دادن بی طرفی بود!! اما در پوشش خبری خود با نشان دادن صحنه‏ای از نمایش مضحک مزدوران و بسیج‏های مقیم لندن و سانسور نیروهای مخالف ثابت کرد، که در نبرد بین آزادی و اختناق در کدام سو قرار دارد؟!

قابل ذکر است؛ نیروهای مخالف با رژیم مرتجع جمهوری اسلامی در تاریخ 16 مه 2009 تظاهراتی در حمایت از کارگران دستگیر شده  در اول ماه مه ـ ایران  مقابل همین ساختمان بی‏بی‏سی (بخش فارسی)  برگزار کردند. خواهان  انعکاس خبر آن در بی‏بی‏سی فارسی شدند. اما توسط یکی از مقامات بی‏بی‏سی گفته شد: اشتباه تجمع کرده‏اید!!!

 

گزارشی از تظاهرات در لندن توسط پری قدمی از فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان)

تاریخ ١٨ ژوئن ۲۰۰٩ برابر با ۲٨ خرداد ١٣٨٨

 

parighadami@hotmail.co.uk