گزارشی تصویری از تظاهرات در میدان پیکادلی ـ لندن

گزارشی تصویری از تظاهرات در میدان پیکادلی ـ لندن

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افعانستان) در انگلستان، به دعوت کمیته دفاع از اعتراضات مردم ایران در تاریخ ۲۴ ژوئن ٢۰۰٩ برابر با ۳ تیر ١٣٨٨، همراه با سایر گروه‏های سیاسی که اکثریت شرکت‏کنندگان را دختران و پسران جوان تشکیل می‏دادند، تظاهراتی ایستاده در میدان  پیکادلی لندن برگزار کردند.

در این تظاهرات که با هدف روشن شدن افکار عمومی با اوضاع و احوال سیاسی جاری در ایران برگزار شده بود، نمایندگان شرکت‏کننده در تظاهرات هر کدام به نوبه خود به افشاگری سیاست‏های سرکوب‏گرانه‏ی رژیم جمهوری اسلامی به دو زبان فارسی و انگلیسی پرداختند.  

فعالین سازمان هشت مارس با پخش اعلامیه و نشریه در بین جمعیت شرکت‏کننده، و به بیان  نقش زنان در صف مقدم مبارزات سیاسی جاری در ایران پرداختند.

 

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان) در انگلستان

۲۴ ژوئن ٢۰۰٩ برابر با ۳ تیر ١٣٨٨