سازمان زنان هشت مارس به فعالیت های مبارزاتی خود برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی و آزادی وی ادامه می دهد

گزارشی از تحصن یک  روزه در لندن

 

طی دو ماه گذشته سازمان زنان هشت مارس کارزار مبارزاتی برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی و زینب جلالیان و آزادی آنها براه انداخته است.

 

 

در راستای این فعالیتها فعالین زنان هشت مارس در روز 27 آگوست 2010 دست به تحصنی یک روزه در چندین  کشور در اروپا و هم چنین در کانادا زدند. هدف از این تحصن سراسری نه فقط لغو حکم سنگسار سکینه بلکه افشای قانون اسلامی سنگسار و زنا و تلاش برای لغو آن است.  سکینه نه اولین زن و نه آخرین زنی است که طبق قوانین مجازات های اسلامی در رژیم جمهوری اسلامی سنگسار می شود. او نماد دهها زن ایرانی است که طی بیش ازسه دهه قربانی این قانون عقب مانده و متحجر شده اند. سکینه محمدی هم چنین نماد سرکوب اکثریت زنان ایرانی است که اسیر نظامی هستند که بر ستون سرکوب و فرودستی زنان استوار است.

 

 

شکی نیست که لغو کلیه قوانین زن ستیز و نابرابر اسلامی وغیر اسلامی علیه زنان در ایران با سرنگونی نظام تئوکراتیک اسلامی رابطه جدائی ناپذیر دارد. اما زنان ایران برای مبارزات شان در این راستا نیاز به آگاهی  دارند نیاز به تشکل  و هم چنین همبستگی و پشتیبانی افکار مترقی و آزادیخواه مردم سراسر جهان دارند.

حکم سنگسار سکینه محمدی زمینه ای شد تا بار دیگر با دامن زدن به فعالیت های مبارزاتی، نه فقط افکار عمومی را به جهنمی که نظام جمهوری اسلامی برای زنان ایران ساخته است با خبر کنیم،هم چنین آنان را در جریان مبارزات زنان ایرانی برای رهایی از این جهنم و ساختن جامعه ای قرار دهیم که حتی به یک زن ستم نشود.

این تحصن فرصتی بود تا بار دیگر حمایت زنان و مردان مترقی را برای جنبش آزادیخواهانه و انقلابی زنان ایران جلب کنیم  و هم چنین موقعیتی فراهم کرد  تا بار دیگر اعلام کنیم  که زنان ایرانی به حامیان ریاکار و دروغینی که می خواهند رنج زنان ایرانی را وسیله ای برای سیاست هایی کنند که در نهایت قربانیانش بازهم زنان هستند، ندارند.  

تحصن در لندن از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر در مقابل سازمان عفو بین المللی برگزار شد. تحصن کنندگان برای جلب توجه مردم تی شرتی با عکس هایی از سکینه و زینب که روی آن نوشته شده بود "اعدام را متوقف کنید" پوشیده و صد ها اعلامیه توضیحی در مورد سکینه و زینب و دهها زنی که در راهروهای مرگ جمهوری اسلامی قرار دارند به زبان انگلیسی در میان مردمی که از این محل رد می شدند پخش کردند. صد ها امضا در محکومیت جمهوری اسلامی و خواست لغو حکم اعدام سکینه و زینب جمع آوری شد. دراین تحصن علاوه بر حضور ایرانیان زنانی ازعراق و انگلیس نیز شرکت داشتند و به پخش اعلامیه و جمع آوری امضا پرداختند.

 

 

در دیداری که با برخی از نمایندگان سازمان های حقوق بشر در این تحصن داشتیم در پاسخ به برخی از سئولات آنها در مورد "اهداف مان از کارزار مبارزاتی برای نجات جان سکینه و زینب" و همچنین در مورد "ربط تحصن ما به کارزاری که توسط دول غربی و برخی محافل صهیونیستی براه افتاده است و نظر ما در مورد آن" توضیح دادیم که در ماههای اخیر بسیاری از زندانیان سیاسی مانند شیرین علم هولی و فرزاد کمانگرتوسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شدند و ما شاهد سکوت و بی اعتنایی دول غربی بودیم. از زمانی که خبر سنگسار سکینه و اعدام زینب منتشر شد، فعالین تشکل هشت مارس طی مقالات و اعلامیه و مصاحبه ها تاکید کرده اند که برای ما روشن است که دول غربی نیز مانند سران جمهوری اسلامی جان سکینه محمدی را وسیله ای برای پیشبرد سیاست هایش شان کرده اند. دول غربی برای خلق افکار عمومی و مشروع جلوه دادن سیاست تحریم علیه ایران سیاستی که سکینه های بسیار قربانی آن خواهند  شد، دامن به چنین کارزاری زده اند. در انتها این فعالین حمایت خود از کارزار ما برای آزادی سکینه و زینب اعلام کردند.

این تحصن یک روزه در ساعت 5 عصربا موفقیت به پایان رسید.

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان

2010/08/28

www.8mars.com

zan_dem_iran@hotmail.com