گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی در بیست و چهارمین سالگرد زندانیان سیاسی در لندن

گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی در بیست و چهارمین سالگرد زندانیان سیاسی در لندن

 

 

شنبه 22 سپتامبر 2012 آکسیون اعتراضی در بزرگداشت 24 امین سالگرد زندانیان سیاسی دهه 60 و تابستان 67 از جانب تشکل زنان هشت مارس در میدان ترافالگار در لندن برگزار شد.

در این آکسیون اعتراضی نمایشگاه عکسی از مبارزات مردم و جانباختگان با شعارهائی هم چون "فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم، سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی " و هم چنین پلاکاردهائی که مطالبات پایه ای زنان هم چون "لغو حجاب اجباری، جدائی دین از دولت، لغو سنگسار، و....."  را منعکس می کرد، قرار داشت.

 

 

 

 

فعالین تشکل زنان هشت مارس با پخش وسیع اعلامیه به زبان انگلیسی درمورد سالگرد زندانیان سیاسی و افشای ماشین سرکوب و شکنجه جمهوری اسلامی و وجود هزاران زندانی سیاسی در بین مردمی که خواهان اطلاعات بیشتری بودند، به افشای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی پرداختند.

 

 

این آکسیون اعتراضی با کمک مالی و امضای ورقه ای که به منظور محکومیت رژیم جمهوری اسلامی و خواست آزادی زندانیان سیاسی در آن قید شده بود، مورد استقبال وسیع مردم قرار گرفت.

فعالین تشکل زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)-انگلستان

24 سپتامبر 2012