گزارشی از آکسیون اعتراضی در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در لندن.

 گزارشی از آکسیون اعتراضی در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در لندن

شنبه 24 ماه سپتامبر و 1 اکتبر 2016 آکسیون های اعتراضی در بزرگداشت 28 امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60 و تابستان خونین 67 از جانب تشکل زنان هشت مارس به همراه  گروه ضد اعدام و شکنجه برگزار گردید.

در این آکسیون اعتراضی نمایشگاه عکسی از مبارزات مردم و جانباختگان بر روی زمین قرار داده شده بود. شعار سرنگون باد جمهوری اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی، به اعدام و شکنجه پایان دهید و هم چنین پلاکاردهائی که مطالبات پایه ای زنان هم چون: لغو حجاب اجباری، زنان به حامیان زن ستیز احتیاجی ندارند، جدائی دین از دولت، لغو سنگسار، زنان برای جامعه ای بدون ستم و استثمار مبارزه می کنند و... منعکس می کرد، قرار داشت.

http://8mars.com/8MARS_FALYAT_ENGLAND/gozaresh_salgar_zendanian_siyase-89_bestanden/image007.jpg 

فعالین تشکل زنان هشت مارس تلاش کردند با عابرینی که به تماشای نمایشگاه عکس می ایستادند صحبت کرده و دلیل برگزاری آکسیون  را برای شان توضیح دهند. با افرادی که توانستیم علت قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60 و تابستان 67 را توضیح دهیم به شدت تحت تاثیر قرار می گرفتند و از میان آنان کسانی بودند که با کمک مالی و گرفتن بیانیه امسال سازمان زنان هشت مارس به مناسبت 28 امین سالگرد زندانیان سیاسی و امضای ورقه ای در محکومیت رژیم جمهوری اسلامی و دادن ئی میل پشتیبانی خود را از این حرکت اعلام می کردند. یک پدر و پسر ایرلندی پس از دریافت بیانیه  و شنیدن صحبت ها اعلام کردند که این اطلاعیه را اسکن می کنند و به همه دوستان اشان ارسال می کنند. آن ها گفتند در ایرلند هم دولت انگلیس زندانیان سیاسی را مورد آزار و شکنجه قرار می داد و کماکان هم می دهد. زنی که خودش از فعالین جوان فمینیست های دهه 70 بود گفت نه تنها از این آکسیون در افشای رژیم جمهوری سرکوبگر و زن ستیز اسلامی دفاع می کند، بلکه با ما نیز هم عقیده است که زنان در سراسر دنیا فرودست هستند، چرا که یک سیستم مردسالار سرمایه داری امپریالیستی است که در جهان حاکمیت می کند. دختر و پسر جوانی که برای خرید به این منطقه آمده بودند، پس از دیدن عکس ها گفتند که چه کاری از دست شان بر می آید. به آنان گفتیم که از مبارزات زنان و مردم ایران به طور فعالانه حمایت کنید. در افشای رژیم جمهوری زن ستیز اسلامی به ما یاری رسانید. در پخش نظرات مان در افکار عمومی این کشور خصوصا نیروهای مبارز همکاری کنید. آن ها ئی میل خود را در اختیار ما قرار دادند و گفتند تمام تلاش خود را می کنند و پس از گذاشتن مقداری پول در صندوق کمک مالی برای ما آروزی موفقیت کردند.

 

فعالین سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان)- انگلستان

10 اکتبر 2016