آکسیونی در اعتراض به اعدام زینب در لندن!

آکسیونی در اعتراض به اعدام زینب  در لندن!

 

شنبه 29  اکتبر فعالین سازمان زنان هشت مارس در کنفرانسی که از جانب گروه های مختلف آنارشیست در شهر لندن برگزار شد، شرکت نمودند. بیش از 500 نفر در این کنفرانس که اکثریت آنان را  جوانان پسر و دختر تشکیل می دادند، شرکت داشتند. از آن جا که میزی در اختیار نداشتیم، دوستان روژاوا بخشی از میز خود را در اختیار ما گذاشتند. اما تصمیم گرفتیم علاوه بر میز کوچک در سالن کنفرانس، در فضای بیرونی آکسیون خود را که علاوه بر عکس زینب و پلاکاردهایی با مضمون: اعدام زینب را متوقف کنید! شکنجه واعدام زندانیان را متوقف کنید! سرنگون باد رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی، و...... پرچمی قرمزی که بر روی آن نوشته شده بود: زنان جهان برای در هم کوبیدن امپریالیست های مردسالار و بنیادگرایان مذهبی متحد شوید را برگزار کردیم. از آن جا که اکثر جوانان شرکت کننده به نحوی بر علیه سیستم سرمایه داری بودند، از آن جا که بسیاری شان بر علیه دین و خرافه دینی بودند، احتیاج زیادی به توضیح این که باید به حکم اعدام نه تنها زینب بلکه صد ها زندانی سیاسی و غیر سیاسی که در صف اعدام های رژیم جمهوری اسلامی قرار دارند، اعتراض کرد و برای متوقف کردن ماشین سرکوبگر این رژیم مبارزه متحدانه ای را پیش برد، نداشت.

در عرض مدت کوتاهی بیانیه های مختلفی که در مورد زینب ، مهاجرین و پناهندگان و .......... با خود برده بودیم، پخش شد و بیش از 200 نفر پتی شن اعتراض به اعدام زینب را امضا کردند. دو تشکیلات زنان از انگلیس و لهستان ابراز علاقه برای تماس با ما شدند و اعلام کردند که لینک بیانیه "اعدام زینب را متوقف کنید" را در سایت خود خواهند گذاشت. زنانی از روژاوا خواهان دیدار با ما شدند و به نظرشان مهم بود که در جلساتی که ماه های آینده برگزار می کنند، فعالین تشکل ما نیز شرکت کرده و نظرات خود را هم در مورد مبارزات زنان ایران و هم در مورد مبارزات زنان در کردستان و سایر کشورهای خاورمیانه بیان کنند.

ما در مدت چهار ساعتی که در آنجا بودیم توانستیم با تعداد وسیعی از جوانان به بحث و گفتگو بپردازیم. بسیاری اشان سوالاتی در مورد موقعیت جنبش زنان ایران، موقعیت مردم از لحاظ مبارزاتی و.... داشتند. تعدادی از آنانی که با ما وارد بحث و گفتگو شدند موضوعات مهم و تعیین کننده دیگری برایشان از اهمیت برخوردار بود. این که راه حل در مقابل سیستم سرمایه داری در کشورهای غربی انقلاب است و تنها انقلاب می تواند مردم را از شر این مناسبات خلاص کند و این که چرا لازم است که همه مردم در سراسر جهان به زندگی انگلی سرمایه داری خاتمه دهند. موضوع مهاجرین و پناهنده ها گوشه کوچ کی است از کارکرد نظام سرمایه داری و............ما نیز به سهم خود تلاش کردیم که به موضوع انقلاب بپردازیم.  برخی از فعالین ما نقطه نظرات فردی خود را  در مورد این که درست است که باید انقلاب شود ولی با چه خطی و تحت رهبری چه حزبی تعیین کننده این است که آیا به واقع انقلابی کمونیستی انجام می پذیرد و یا نه . برای انجام انقلاب کمونیستی نیاز به حزبی است که به خط روشن و علمی که امروزه در سنتز نوین کمونیستی که توسط رفیق باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقلابی آمریکا فرموله شده است، مسلح باشد و...................

دختر جوانی توضیح داد که در یک خانواده تقریبا مذهبی بزرگ شده است و هر هفته همراه خانواده به کلیسا می رفته است. اما همواره برایش سوال بوده است که اگر خدا و مسیح وجود دارند چرا به آدم های فقیر و بی خانمان کمک نمی کنند. در پی جواب به این سوال بوده است که با مطالعه، بحث با دوستانی که عمدتا آنارشیست بوده اند به این نتیجه می رسد که این ها همه بخشی از کارکرد این سیستم است که تلاش می کنند فکر و ذهن توده های مردم را از مسائل اصلی دور کنند.

زنی که دو روز قبل از جنگل های بندر کاله فرانسه برگشته بود و اوج وحشیگری های پلیس فرانسه را در مورد پناهنده گانی که سرگردان بودند را دیده بود و به این معتقد بود که تنها با مبارزه وسیع و متحد در سراسر دنیا می توان از پناهنده ها دفاع کرد و این سیستم را به طور واقعی افشا نمود.

زن جوانی که تعداد زیادی کتاب از میز های مختلف خریده بود، گفت که تنها راه من برای مقابله با دروغ های این سیستم که روز و شب به خورد ما می دهند، مطالعه است. او می گفت که هرگز تلویزیون نگاه نمی کند و وقت اش را در خانه با کتاب خواندن به طور عمده سپری می کند.

ما تا آن جا که می توانستیم با این افراد وارد بحث و گفتگو شدیم و نقطه نظرات خود را چه در مورد راه حل در مقابل این سیستم و چه در مورد علت افزایش خیل عظیم مهاجرین و پناهنده ها و دیگر موضوعات مورد بحث، توضیح دادیم و جالب این بود که توضیحات ما برای شان جالب وتا حدودی قانع کننده بود.

فعالین سازمان زنان هشت مارس ( ایران-افغانستان)-انگلستان

30 اکتبر 2016