گزارش آکسیون در حمایت از زندانیان سیاسی و کارگری

گزارش از آکسیون در لندن در حمایت از زندانیان سیاسی و کارگری

شنبه، 3 آگوست 2019

در حمایت از زندانیان سیاسی و فعالین کارگری که در زندان هستند، آکسیونی با شرکت برخی سازمان ها و احزاب و فعالین سیاسی در لندن در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگذار شد. گفته شده بود در روز ۱۲ مرداد دستگیر شدگان مبارزات کارگری و فعالین و حمایت کنندگان کارگری که برخی شان فعالین دانشجویی نیز هستند پس از مدت ها بلاتکلیفی در زندان های قرون وسطایی جمهوری اسلامی محاکمه می شوند.

ما نیز به مدت دو ساعت در این آکسیون شرکت داشتیم.

در طول این مدت شعار های مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر رژیم شکنجه، رژیم اسلامی رژیم تروریستی است، رژیم اسلامی رژیم فاشیستی است، زندانی سیاسی بی هیچ قید و شرطی آزاد باید گردد، کارگر زندانی باید آزاد گردد، دانشجوی زندانی باید آزاد گردد، فعالین زنان در زندان باید آزاد گردند،  و ... به زبان های فارسی و انگلیسی داده شد.

ما در این آکسیون پلاکاردهایی هم چون نه به حجاب اجباری، نه به جمهوری اسلامی و نه به هر نوع دخالت امپریالیستی، فعالین زنان، کارگران و دانشجویان زندانی باید آزاد گردند، و ... با خود داشتیم. هم چنین اعلامیه مان به دو زبان انگلیسی و فارسی داشتیم که در میان جمعیت و مردمی که از کنارمان می گذشتند پخش کردیم.

فعالین سازمان زنان 8 مارس (ایران-افغانستان) – انگلستان

04 آگوست 2019