گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی به مناسبت سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی  به مناسبت سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

و

 برای آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی

 فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران، آکسیون هایی سراسری در برخی شهرهای اروپا به طور هم زمان برگزار کردند. در لندن نیز آکسیونی از ساعت 1 تا 3 در میدان ترافالگار لندن برگزار شد. شرکت کنندگان این آکسیون اعتراضی شامل فعالین و هواداران سازمان زنان 8 مارس، کارزار مبارزه با خشونت .... بر زنان در ایران، برخی فعالین جهانی بدون مرز، شورای همبستگی با مردم ایران و فعالینی که در حمایت از فراخوان ما به این آکسیون پیوسته بودند.

تدارکات و برنامه های آکسیون شامل پلاکاردهای افشاگرانه در باره کشتار جمعی و وحشیانه زندانیان سیاسی در دهه 60 و تابستان 67 ، دستگیری های وسیع دوره اخیر، احکام طولانی مدت برای زنان، کارگران، فعالین مدنی و محیط زیستی...، خودسوزی اعتراضی "دخترآبی"  به حکم زندانی شدنش به "جرم" رفتن به استادیوم ورزشی و... بود. هم چنین پخش بیانیه کارزار به مناسبت سی و یکمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و سخنرانی های افشاگرانه و بحث و گفتگو با مردمی بود که به طرف آکسیون ما می آمدند.

برخورد و توجه مردم غیر ایرانی نسبت به آکسیون و حمایت شان به نسبت خوب بود. به ویژه زمانی که یکی از دوستان ما متنی افشاگرانه و تهییجی را در این باره با بلند گو می خواند باعث شد عده زیادی به سمت آکسیون بیایند.و به سخنانی که در باره زندانیان سیاسی، موقعیت زنان و مبارزه شان علیه حجاب اجباری و..... ایراد میشد، گوش می دادند.

برخی می گفتند که شنیده بودند و می دانستند که در ایران سرکوب به ویژه در مورد زنان حاکم است. ولی از این جنایت و کشتار دسته جمعی و گسترده چیزی نمی دانستند. برخی به مساله مبارزه با حجاب اجباری می پرداختند و ابراز حمایت می کردند، برخی می گفتند چه خوب بود اگر مثل  در ایران  نیروهایی مثل شما زیاد بودند، دیگری می گفت خیلی خوب و جالب است که می گویید زنان در کشورهای غربی هم مورد خشونت هستند و می گویید هدف نهایی تان این نیست که زنان ایران موقعیت شان مثل زنان در غرب شود و فرای این را می خواهید. فرد دیگری گفت که درباره دختر آبی و خودسوزی اش و همچنین احکام سنگین ستم گرانه برای فعالین کارگری ، زنان و...... شنیده است و بسیار با آکسیون ما ابراز همبستگی کرد.

ما در هر آکسیون و مبارزه خیابانی که سازماندهی می کنیم علاوه بر بحث و گفتگو و شنیدن نظرات مردم و پیش گذاشتن نظراتمان، همواره موضوع  کمک مالی برای ادامه فعالیت های انقلابی مان را پیش می گذاریم. در این آکسیون اعتراضی علاوه بر ما که این خواست را با مردم در میان می گذاشتیم، بسیاری از مردم با شنیدن سخنرانی، تماشای پلاکاردها و خواسته های ما، خود اقدام به کمک مالی می کردند.

 

 

Tekstvak: فعالین و هواداران
کارزار مبارزه با خشونت خانگی، اجتماعی، دولتی بر زنان در ایران
انگلستان
14 سپتامبر 2019