گزارشی از فنلاند به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران

گزارشی از فنلاند به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران

حزب کمونیست فنلاند بزودی قطعنامه ای در محکوم کردن کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 منتشر می کند.

به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی درتابستان 1367، سخنرانی ای با عنوان"ازمبارزات ایران"، در سمیناری که به مدت دو روز در روزهای 23 و 24 آگوست از سوی حزب کمونیست فنلاند ( اَس کُ پِ) در "لُهیا" از شهرهای جنوبی فنلاند درارتباط با انتخابات شوراهای شهر  برگزار شد، انجام گرفت.

سخنران دختر جوانی بود که در کودکی شاهد آن کشتارها بوده است و حالا درپی عهدی که درهمان سالهای کودکی با خود کرده بود، آن جنایات را روایت می کرد.

سخنرانی این فعال جوان تشکل هشت مارس، با گزارشی تکان دهنده از کشتارهای دهه 60 وقتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 شروع شد. بسیاری از حاضران از این جنایت هولناک بی خبر بودند. سخنران پس از توضیح اینکه این زندانیان سیاسی که بودند  و چرا جان خود را بهای آرمان رهایی بشریت کردند در بخشی از صحبت های خود به عاملان وآمران این جنایات و دلایلی که سران جمهوری اسلامی و شخص خمینی نقشه این جنایت هولناک را طراحی کردند، پرداخت و با تکیه بر شعار "فراموش نخواهیم کرد و نخواهیم بخشید" اعلام کرد که "دنیای نوینی که در پی آن هستیم، در نتیجه انقلابی کردن کلیه مناسبات تولیدی واجتماعی صورت می گیرد که بر ویرانه های جامعه کهن ساخته می شود و نه در جهت بازسازی آن! ویا دست نخورده گذاشتن بخشی از این مناسبات!" سخنران تاکید کرد موضوع کشتار زندانیان سیاسی مساله ای مربوط به گذشته وصرفاً مردم ایران یا خانواده های این جانباختگان نیست، بلکه مساله ای مر بوط به آینده و کل  مردم دنیاست. مردم جهان باید هشیار باشند و نگذارند چنین جنایاتی در گوشه ای دیگر از جهان تکرار شود. وی ضمن افشاء جریانات رفرمیست و اصلاح طلب در نظام جمهوری اسلامی که سعی می کنند مسئله این کشتارها را سرپوش گذارند و همچنین امپریالیستهایی که این کشتار را با سکوتی رضایتمندانه نظاره کردند، ازحضار در جلسه خواست که ضمن به رسمیت شناختن این جنایت به عنوان جنایتی علیه کل بشریت، با دادخواهی مردمی که فرزندانشان به خاطر جامعه ای عاری از ستم و استثمار جان باخته اند،همراه شوند.

پس ازپایان سخنرانی، درمورد این جنایات و راههایی که می توان درجهت دادخواهی گام برداشت و همچنین لزوم مرزبندی همه افراد و جریانات چپ و مترقی در دنیا با جمهوری اسلامی و امپریالیستها؛ در چارچوب شعار" نه به این و نه به آن" بحث و گفتگو شد.

در پایان این جلسه، حزب کمونیست فنلاند ضمن اشاره به اعدام های وسیع کمونیستها دردهه دوم قرن بیستم درفنلاند و مبارزات آنان، واینکه چطور نظام جنایتکار سرمایه داری، همه مردم دنیا را به بردگی گرفته وضمن افشاء سیاست های دولت فنلاند که در جهت سیاست های بانک جهانی قدم بر می دارد، اعلام کردند که برای حمایت وتقویت مردم ایران و مبارزاتشان قطعنامه ای را در مورد این کشتار صادر خواهند کرد که به زودی منتشر خواهد شد.

سازمان زنان هشت مارس ) ایران- افغانستان (واحد فنلاند

 24 آگوست 2008