گزارش آکسیون اعتراضی به سرکوب های اخیر مردم ایران- پاریس

گزارش آکسیون اعتراضی به سرکوب های اخیر مردم ایران- پاریس

 

از چند روز قبل ما چند فعال هشت مارس به همراهی چند زن فعال سیاسی دیگر تصمیم گرفتیم در آکسیون اعتراضی روز26 ژوئن در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس شرکت کنیم.

 

فراخوان آکسیون این اعتراضی توسط کنفدراسیون سندیکای بین المللی داده شده بود. روز 26 ژوئن از طرف این کنفدراسیون روز همبستگی با کارگران ایرانی در اعتراض به دستگیری فعالین کارگری دستگیر شده در مراسم اول ماه مه در ایران اعلام شده بود . این کنفدراسیون از تمامی اعضایش در سراسر دنیا خواسته بود که در این روز تظاهراتی را در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی برگزار کنند.

 

پلاکاردهای ما  به زبان فرانسه با شعار "رای ما : سرنگونی نظام زن ستیز جمهوری اسلامی"، "موسوی بهانه است، کل رژِیم نشانه است" و "حکومت زور نمی خواهیم، حجاب اجباری نمی خواهیم، حکومت سنگسار نمی خواهیم" توجه بسیاری از رسانه های مترقی و کارگران شرکت کننده در این آکسیون را به خود جلب کرد.

 

دهها اطلاعیه تشکل هشت مارس به زبان فرانسه در مورد مبارزات مردم و حضور زنان در این  مبارزات پخش شد. در اطلاعیه زنان هشت مارس تاکید شده بود که مبارزات قدرتمند مردم ایران علیه کودتای انتخاباتی احمدی نژاد خامنه ای انفجار خشم و نفرت مردمی است که طی سال سال گذشه مورد تعرض، سرکوب و چپاول  نظام جمهوری اسلامی هستند، ما در کنار نیروهای مستقل، دمکراتیک و چپ در این آکسیون هایی حمایتی از مبارزات مردم ایران تلاش داریم صدای واقعی و خواست واقعی اکثریت مردم ایران را که سرنگونی کل نظام موجود است را به گوش افکار عمومی غرب برسانیم. رسانه های قدرت های بزرگ تلاش دارند با اعمال قدرت رسانه ای خود این واقعیت انکار نشدنی اخیر مردم ایران را تحریف کرده و آن را به جنگ خانگی جناح های حکومت اسلامی تقلیل دهند.

 

این روزها شاهد  آکسیونهایی پی در پی در شهرهای بزرگ مانند پاریس و استهکهلم و .. هستیم  که در بسیاری از آنها  فقط سلطنت طلبان و سبزپوشها با پلاکاردها و شعارهای خود که عمدتا در حمایت از موسوی است می توانند در آن آزادانه شرکت کنند. در آین آکسیونها شعار علیه کل نظام جمهوری اسلامی دادن ممنوع است. بطرز سئوال برانگیزی  اغلب این تظاهراتها  بنوعی کمیته های حراست یا کنترل تظاهرات درست کرده اند که کسی غیر از سبزپوشها اجازه داشتن پلاکاردی غیر از سبز و یا پخش اعلامیه ندارد. این انحصار طلبی تحت عنوان "اتحاد" موجب خشم و انزجار بسیاری از نیروهای مترقی و آزادیخواه شده است.

 

اما خوشبختانه در آکسیون اعتراضی امروز سرتا سر آرم و پرچم های سرخ بود.  تعداد کثیری از ایرانیان از افق های سیاسی مختلف و نیز سازمان ها چپ فرانسوی مانند حزب کمونیست فرانسه ، حزب جدید ضدسرمایه داری و جبهه چپ نیز در این گردهمایی شرکت کردند. هم چنین "کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار اخیر ایران و دفاع از کارگران و فعالان زندانی اول ماه مه" با شرکت در این آکسیون، پایان تحصن و اعتصاب غذای خود را اعلام کردند.

مهمترین ویژگی آکسیون امروز را یک زن فرانسوی در گفتگو با یکی از فعالین 8 مارس ابراز کرد: من خیلی خوشحال هستم که می بینم زنانی ایرانی حضور دارند  که مخالف هر شکل از حکومت اسلامی هستند. ما نیز به او گفتیم اکثریت زنان ایرانی ار دست نظام اسلامی بیزارند. نظام اسلامی اساسا با ضد زن بودن معنی دارد.

 

 26 ژوئیه 2009 –5 تیر 1388

 

فعالین تشکل 8 مارس(ایران- افغانستان)- پاریس