گزارش اکسیون حمایتی در شهر برمن از بزرگداشت کشته شدگان آبانماه 98 در ایران

گزارش اکسیون حمایتی در شهر برمن

 از بزرگداشت کشته شدگان آبان ماه 98 در ایران

    

سازمان زنان 8 مارس، روز 5 دیماه 98 مصادف با 26 دسامبر 2019، به مناسبت 40 امین روز به خاک و خون کشیده شدن صدها نفر از زنان و مردان حق طلب و شجاع در ایران، و برای بزرگداشت آنان و رساندن فریاد آنان به مردم جهان، همزمان با خانواده ها و دوستان و یاران بیشمارشان در ایران و جهان، فراخوانی برای همراهی نیروهای رادیکال و مترقی داده بود.

از آنجا که این روز با تعطیلات کریسمس همزمان بود تردد مردم در سطح شهر هم بسیار محدود و شهر تقریبا تعطیل بود. سایر نیروها ایرانی در شهر برمن، برنامه ای را در این روز برنامه ریزی نکرده بودند، ما هم تصمیم گرفتیم حداقل با اتکا به نیروی خودمان با پخش بیانیه سازمان زنان 8 مارس، در محل راه آهن مرکزی شهر، بهانه ای برای صحبت با مردم و اطلاع رسانی در رابطه با جنایات جمهوری اسلامی به ویژه در 40 روز گذشته داشته باشیم.

طی یکساعت ونیم که ما در محل بودیم توانستیم تمام اعلامیه هایی که به زبان فارسی و انگلیسی به همراه داشتیم پخش کنیم و با بسیاری از افرادی که اعلامیه می گرفتند صحبت کنیم. یک خانواده جوان افغانی که اخبار ایران را دنبال می کردند، ضمن همدردی با بازماندگان این کشته شدگان، از وضعیت فجیع افغانی ها در افغانستان و ایران می گفتند و با ما در اینکه بدون سرنگونی انقلابی رژیم های ایران و افغانستان شانسی برای آغاز تغییرات اساسی وجود نخواهد داشت، هم نظر بودند. دو جوان عراقی هم از حکومت فاسد عراق و اشکال وحشیانه سرکوب در خیابان های عراق که از طرف حاکمینی مشابه حکومت ایران بر تظاهر کنندگان اعمال می شود، سخن می گفتند و دوست ما برایشان توضیح می داد که نه تنها دست همه مرتجعین منطقه، بلکه دست امپریالیست های جهانی، حتی همان موقع که ظاهرا از تظاهرات در ایران و عراق حمایت می کنند، به خون زنان و مردان منطقه آلوده است و فشارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی که اعمال می کنند هر روز بیشتر گلوی مردم زحمتکش منطقه را می فشارد.

جالب بود که با وجود پوشش خبری ضعیف اخبار ایران در مدیای آلمان، بسیاری از مخاطبان ما تا حدود قابل توجهی، از اوضاع کنونی در ایران اطلاعاتی داشتند و گفته های ما را هم با دقت دنبال می کردند. 

 

سازمان زنان 8 مارس (ایران-افغانستان) واحد برمن

27 دسامبر 2019