گزارش گردهمآیی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان در شهر برمن

گزارش گردهمآیی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان در شهر برمن

برگزاری مراسم 25 ام نوامبر، امسال زیر سایه همه گیری ویروس کرونا با سالهای گذشته کمی متفاوت بود. اگر چه ما مثل هر سال با چند گروه دیگر زنان، در مجموعه ای تحت عنوان کنفرانس زنان پایه شهر برمن، از چند ماه پیش جلسات حضوری و غیر حضوری برای تدارک این روز برگزار نمودیم، اما تا آخرین روزها هنوز مطمئن نبودیم که برای برگزاری این روز از طرف پلیس مجوز خواهیم داشت یا نه.

نهایتا مشخص شد که در مکان همیشگی به دلیل فضای محدوی که دارد و فاصله گذاری های قانونی میسر نیست مجاز به گرد هم آیی نیستیم و اکسیون خود را باید در محوطه ای بزرگتر برگزار کنیم.

 شهر به اندازه سالهای پیش شلوغ نبود و تردد هم در مکان جدید کمتر بود؛ با این حال تعداد شرکت کنندگان کم نبود. برای رعایت حفظ فاصله، پخش اعلامیه هم مجاز نبود ولی اعلامیه ها را روی میزی گذاشته بودیم که عابرین می توانستند بردارند.

پرچم هشت مارس را به همراه، تعداد زیادی عکس از زنان خشونت دیده، مبارزات زنان و زنان زندانی سیاسی با توضیحاتی کوتاه زیر عکس ها روی پارچه ای که روی زمین قرار داده بودیم، چسبانده بودیم. مثل همیشه این تصاویر توجه عابرین را به خوبی جلب می کرد.

برنامه با 1 دقیقه سکوت به یاد رومینا اشرفی و سایر قربانیان خشونت، زنان کمونیستی که در راه رهایی زنان کشته و زندانی شده اند و زنان مبارز کرد که در مبارزه قهرمانانه با نیروهای مرتجع کشته شدند، آغاز شد.

20201125_175227 (Andere)

20201125_171009 (Andere)

20201125_171003 (Andere)

گروه های شرکت کننده، هر یک پرچم ها و بنر های خود را در حاشیه محل گردهم آیی قرار دادند. روی پرچم 8 مارس متنی با این مفهوم نوشته شده بود: " زنان جهان برای مبارزه با سیستم مردسالار امپریالیستی و و ارتجاع مذهبی متحد شوید" و در زیر آن نام  "سازمان زنان 8 مارس (ایران-افغانستان)". دوستان ما تی شرت های متحدالشکل قرمز رنگ که طرح و شعار مبارزاتی روی آن درج شده بود، به تن کردند. یک تی شرت اضافی را هم به یکی از زنان حاضر که خیلی از تی شرت های ما خوشش آمده بود، هدیه کردیم که او هم در تمام مدت اکسیون آن را در تن داشت.

20201125_170553 (Andere)20201125_170544 (Andere)

20201125_170606 (Andere)20201125_175340 (Andere)

20201125_175324 (Andere)20201125_175332 (Andere)

در بخش دوم برنامه مثل هر سال، برگزار کنندگان و سایر شرکت کنندگان متفرقه هریک اجازه داشتند 4 دقیقه از میکروفون آزاد استفاده کرده و پیام خود را برای حاضرین بخوانند. یکی از زنان 8 مارس دو بخش از بیانیه 8 مارس را در دو نوبت به آلمانی و فارسی خطاب به حاضرین خواند که مورد توجه قرار گرفت، او عمدتا به علل پایه ای تشدید خشونت بر زن با پیدایش هر بحران و در دوران حاضر با بحران شیوع کرونا، پرداخت و با توضیح اینکه سیستم طبقاتی جهانی زیر بنای خشونت بر زنان، بی عدالتی و ستم است، تاکید کرد که راه رفع ستم هم حرکت متحدانه زنان در سطح جهان است.

 یکی از زنان کوراژ هم پیام خود را با محوریت: "کمونیسم، راه کار رهایی زنان است" به خوبی ارائه کرد. یکی از زنان کرد در پیام خود، با توضیح بالا رفتن شدید خشونت علیه زنان در دوران پاندمی کرونا، به لزوم حمایت متحدانه زنان از یکدیگر و توانایی زنان در حمایت از طبیعت، دمکراسی و بشریت، پرداخت.

زنی از حزب مارکسیست لنینیست آلمان، از گسترش شدید راسیسم و رابطه آن با خشونت بر زنان سخن گفت و راه مبارزه با خشونت را از راه مقابله با سیستم بررسی کرد. یکی از زنان ترک علوی هم با توضیح کوتاهی در رابطه با تاریخچهپیدایش روز جهانی خشونت و ارتباط آن با خواهران میرابل به ترکی پیام داد که همزمان توسط زن دیگری به آلمانی هم ترجمه می شد.او در ادامه به گستردگی خشونت بر زنان در سطح جهان و خارج از مرزهای ملیتی و مذهبی سخن گفت و خواهان مبارزه مشترک و متحدانه زنان علیه خشونت شد.  

20201125_171903 (Andere)
20201125_172938 (Andere)

20201125_173012 (Andere)20201125_171310 (Andere)20201125_175052 (Andere)

برنامه بعد از حدود یک و نیم ساعت به پایان رسید و از همه شرکت کنندگان دعوت شد که ارتباطات خود را حداقل از طرق مجازی حفظ کنند. متاسفانه به دلیل قوانین محدود کننده، امسال ما کمتر امکان گفتگو و ارتباط های مستقیم با مردم داشتیم ولی در مجموع همراهی شرکت کنندگان خوب بود.

سازمان زنان 8 مارس (ایران-افغانستان) – واحد برمن