گزارش تظا هرات علیه سفر بوش به هلند

گزارش تظاهرات عليه سفر بوش به هلند

روز شنبه 7 مه 2005  با وجود هوای سرد و بارانی تظاهرات بزرگی عليه سياستهای جنگ طلبانه آمريکا و متحدينش  با شرکت بيش از هشت هزار نفر در آمستردام هلند برگزار گرديد.

  در اين تظاهرات احزاب و گروههای انقلابی و مترقی هلندی و خارجيان مقيم هلند شرکت کرده بودند. آنها با شعار و پخش اعلاميه به جنايت های آمريکا و متحدينش اعتراض کرده و همکاری دولت هلند، و بخصوص« بالکننده» نخست وزير هلند را با حمله نظامی آمريکا که هم از طريق کمک مالی  و هم از طريق ارسال نيرو به کشورهای افغانستان و عراق صورت می گيرد محکوم کردند.

نکته قابل  توجه در اين آکسيونها حضور بيشمار نسل جوان  در کنار نسل قديم بر عليه جهانی سازی و جنگ افروزيهای امپرياليستها بود. آنها با دادن شعارهای کوبنده و محکم  اتحاد  و همبستگی خود را با جهانيان اعلام کردند.

از ساعت 1 بعد ازظهر تظاهرات کنندگان درميدان موزه  پلين در نزديکی  سفارت آمريکا، در آمستردام تجمع کردند،  و با ارائه سخنرانی به افشاء اشغالگران و جنايتها و تجاوزات جنسی سربازان آمريکائی و انگليسی  در زندانهای عراق و افغانستان  پرداختند. همکاری دولت هلند با آمريکا در اشغال اين دو کشور از طرف همه سخنرانان محکوم شد.

سازمان زنان هشت مارس، واحد هلند در اين تظاهرات شرکت داشت. ما در طول مسير راهپيمائی به پخش اعلاميه عليه جنايتهای آمريکا و متحدينش در کشورهای افغانستان و عراق پرداختيم و  در مورد  مشکلات  زنان و دختران عراقی و افغانستانی که در حال حاضر مورد تجاوز سربازان اشغالگر قرار می گيرند  و همچنين سنگسار کردن امينه  و  قتلهای ناموسی در افغانستان  امروز با مردم به گفتگو پرداختيم. اعلاميه ها و صحبت های ما با استقبال شرکت کنندگان روبرو شد.

ما از اين فرصت استفاده کرده کارزار لغو کليه قوانين نابرابر و مجازاتهای اسلامی عليه زنان  را به شرکت کنندگان در تظاهرات و بخصوص فعالين حقوق بشر و سازمانهای زنان ايرانی و خارجی معرفی کرديم و خواستارحمايت آنان از اين کارزار شديم.

ما به مردم توضيح می داديم که مبارزه زنان ايران بر عليه قوانين اسلامی به مبارزه با آمريکا و متحدينش گره خورده است، چرا که دول غربی همواره تلويحا از جمهوری اسلامی دفاع کرده اند و به هنگام دخالت نظامی در عراق و افغانستان نيز، هر چند به بهانه دموکراسی و نجات زنان وارد شدند، تاريک انديش ترين نيروها را سر کار آوردند. رهائی زنان و مردم ايران به دست خود زنان و مردم ايران و حمايت مردم جهان مسير است. وما فقط به حمايت مردم جهان نياز داريم نه دولتهای آنها. دولتهای امپرياليستی برای مردم چيزی جزء فقر و فلاکت و بی خانمانی و کشتار به ارمغان نمی آورند.

زنده باد همبستگی و اتحاد مردم جهان

زنده باد همبستگی زنان جهان برای نابودی هر نوع ستم و استثمار

سازمان زنان 8 مارس( ايرانی- افغانستانی)- واحد هلند