زارشی از روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در هلند – رتردام

گزارشی از روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در هلند – رتردام

 شنبه 25 نوامبر  آکسیونی به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان در هلند شهر رتردام از طرف جمعی از گروههای فعال جنبش زنان با نام کمیته ضد خشونت علیه زنان برگزار شد.

با وجود بدی هوا و بادهای شدید که مانع از چسباندن عکسها و شعارها می شد  بیش از صدها نفر شرکت کردند. هم چنین  جمعی از فعالین زنان کرد و ترک از آلمان نیز در این آکسیون شرکت داشتند. که بیشتر آنها زنان و دختران جوان بودند.

شعارهایی در رابطه با خشونت علیه زنان بر روی پرچم ها و پلاکها نوشته شده بود و شعار مرکزی این آکسیون نه به خشونت و نه به تحت فشار گذاشتن و سوءاستفاده از زنان بسیار بزرگ در ابتدای صف به چشم می خورد. بعلاوه  شعار جهانی عاری از خشونت علیه زنان  از شعارهایی بود که بسیار برجسته بر روی پلاکاردی بزرگ نقش بسته بود.

پیامهای مختلفی به زبان هلندی از طرف دختر جوانی قرائت شد، از جمله در رابطه با چگونگی بوجود آمدن روز جهانی خشونت علیه زنان و  خشونت خانگی  و خشونت دولتی قرائت شد و این که زنان در خانه و اجتماع مورد خشونت قرار می گیردند. زنان مبارز انقلابی هم توسط دولت مورد خشونت قرار می گیرند آنها مورد شکنجه ، تجاوز قرار می گیرند و بعضی ها هم به همین دلیل دست به خودکشی می زنند. در قرن 21  هم چنان زنان در خانه، اجتماع تحت آزار و خشونت قرار می گیرند.

شعارها و نوشته های و عکسها بیان کننده مخالفت با هر شکلی از خشونت و ستم بر زنان را نشان می داد. از خشونت خانگی گرفته تا خشونت دولتی که هر دو  با هم گره خورده است. گروهی از زنان اشعار، ترانه و سرود های انقلابی را با محتوای فمینیستی به زبان کردی می خواندند از جمله شعار انترناسیونال زنان سر می دادند.

 نه  به خشونت علیه زنان!

نه به ابتدایی ترین اشکال خشونت جنسی و تبعیض جنسی !

زنده باد مبارزه برای آزادی و برابری!

زنده با همبستگی جهانی!

جمعی از فعالین "کارزار مبارزه علیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان" و "سازمان زنان هشت مارس (ایرانی- افغانستانی) در هلند از برگزار کنند کنندگان این آکسیون بودند. همچنین اعلامیه ای سازمان زنان هشت مارس در مورد خشونت بر زنان به زبان هلندی خوانده شد و  همین اطلاعیه به زبان انگلیسی و هلندی در بین مردم پخش شد.  در این مراسم عکسهایی از زنان که مورد خشونت، خشونت دولتی و خشونت خانگی واقع شده اند و همچنین تصاویری از کبرا رحمانپور و شهلا جاهد  در معرض نمایش عابران قرار گرفت. و بسیاری از شرکت کنندگان در این آکسیون  از طریق امضاء مخالفت خود را با حکم اعدام این زنان در ایران اعلام کردند.

حضور زنان از ملیت های گوناگون با گروههای سنی متفاوت نشان می داد که ستم بر زن مرز سنی، ملی، نمی شناسد. مراسم با رقص کردی به پایان رسید. و بار دیگر با زنانی که از قبل می شناختیم، تجدید عهد کردیم و با زنان دیگری پیوند دوستی بستیم. همچنین آنان از پیشنهاد ما برای برگزاری متحدانه  روز جهانی زنان 8مارس 2007 استقبال کردند.

 27 نوامبر 2006

جمعی از فعالین کارزار مبارزه علیه لغو کلیه  قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان در هلند - جمعی از فعالین سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان) - هلند