گزارش آکسیون به مناسبت بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

 گزارش آکسیون به مناسبت بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

 11 اکتبر 2008 هلندلاهه 

روز 11 اکتبر فعالین سازمان 8 مارس ( ایران- افغانستان)  در چندین کشور اروپایی به مناسبت بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367مراسم های گوناگونی را برگزار کردند. به همراهی با این مراسم جمعی از فعالین و هوادران تشکل زنان 8 مارس در همین روز و به همین مناسبت در میدان بزرگ شهر لاهه نزدیک پارلمان و وزرات دفاع هلند آکسیونی برگزار کردند

با همکاری جمعی، تصاویری از گلزار خاوران و عکسهای اعدام زنان و جوانان تهیه کردیم ، به تجربه دریافته ایم که تصاویر گویا و مناسب هم پیام را سریعتر به مخاطب می رساند و هم توجه و کنجکاوی عابران را بر می انگیزد. هم زمان با آکسیون ما در همان مکان آکسیون اعتراضی از جانب سازمان های هلندی و آکسیون دیگری از جانب نیروهای سری لانکا برقرار بود

اولین سئوال عابران در مورد موضوع مورد اعتراض ما بود و اینکه امروز هدف ما از طرح حادثه ای مربوط به 20 سال پیش چیست. پس از اینکه از حادثه هولناک کشتار زندانیان سیاسی باخبر می شدند به اهمیت افشای این حادثه در شرایط کنونی جهان پی می بردند. برخی نیز عکس ها را تماشا می کردند و یا زمانی که اعلامیه پخش می کردیم می گفتند که از اوضاع داخلی و بین المللی ایران با خبر هستند و اوضاع را دنبال می کنند. برخی از عابران ضمن حمایت از فعالیت ها ما می گفتند که باید از هر طریقی برای انعکاس مبارزات مردم استفاده کرد

هدف ما از این آکسیون این بود که بتوانیم بخشی از افکار عمومی این کشور را در جریان کشتار تابستان 67 و دهه شصت توسط رژیم جمهوری اسلامی قرار دهیم و هم چنین دلایل این کشتار و سکوت دولت های امپریالیستی را در آن زمان افشا کنیم. هم چنین می خواستیم مبارزه خانواده های این جانباختگان را طی  20 سال گذشته برای داد خواهی فرزندانشان و محاکمه و مجازات عاملان و عامران این جنایت به گوش افکار غربی برسانیم  و همچنین  بگوییم که آکسیون ما بعنوان بخشی از فعالیت هرساله احزاب و سازمان های مترقی ایرانی است که تلاش داریم با برگزاری آکسیون های مختلف این کشتار هولناک را در حافظه جمعی مردم ایران و جهان ثبت کنیم. فقط با ثبت جنایت می توان علیه تکرار آن در گوشه و کنار جهان مبارزه کرد.

ما ضمن توضیح کشتارهای دهه 60 برای مردمی که بسوی ما می آمدند از قتل های زنجیره ای، از اعدام و سنگسار زنان و از دستگیری و شکنجه در نظام جمهوری اسلامی که بعنوان امری روزانه معمول است  و هم چنین مبارزات زنان، دانشجویان و کارگران و دیگر اقشار جامعه برای دست یابی جامعه ای عالدلانه و دمکراتیک را توضیح می دادیم.

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران،افغانستان)- هلند