خشونت علیه زنان را متوقف کنیم!

خشونت علیه زنان را متوقف کنیم!

 

روز 25 نوامبر 2017 کمیته برگزار کننده مبارزه علیه خشونت بر زنان؛ در هلند؛ متشکل از فعالین تشکلات جنبش زنان از کشورهای مختلف گردهم آمدیم و آکسیون اعتراضی از ساعت 14:30 تا 17:00 بعدازظهر در مرکز شهر روتردام هلند برگزار کردیم. حضور زنان در مراسم امسال چشمگیر بود و محور مرکزی آکسیون امسال حول: آزادی برای همه زندانیان سیاسی! جلوگیری از قاچاق و صنعت سکس! و دیگر خشونت بس است؛ بود.

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان) واحد هلند یکی از تشکلات کمیته برگزار کننده همانند سالهای گذاشته ؛ امسال همراه با جمعی از فعالین «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران» هلند در این مراسمشرکت داشتیم. پرچم کارزار مبارزه علیه خشونت... و عکسهای مبارزات زنان ایران را به همراه داشتیم.

اعلامیه های سازمان زنان هشت مارس و کارزار ضد خشونت... « به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان» به زبان انگلیسی را در بین شرکت کنندگان و عابرین پخش کردیم. برخی از عابرین برای گرفتن اعلامیه به سمت ما می آمدند و از گرفتن اعلامیه استقبال می کردند. برخی با خواندن متن و حتی تیتر آن مبارزات ما را مورد تائید قرار می دادند و آرزوی موفقیت می کردند.

طبق روال سالهای گذشته علاوه بر پرچم مشترک کمیته «25نوامبر روز جهانی همبستگی علیه خشونت بر زنان»، تشکلات مختلف برگزار کننده با پرچم و بنرهای مختلف خود در این مراسم شرکت داشتند. امسال یکی از تشکلات کمیته برگزار کنند شال و بادکنک بنفش به نشانه رنگ فمینیستی تهیه کرده بودند که به زنان شرکت کننده به نشانه همبستگی می دادند.

پس از خوش آمد گویی پیام مرکزی کمیته برگزار کننده از طرف یکی از فعالین آن خوانده شد. سپس هر یک از تشکلات برگزار کننده پیام های کوتاه خود را در رابطه با شرایط و موقعیت اسفناک زنان و نقش دولت های حاکم در کشورهایشان خواندند.

پیام سازمان زنان هشت مارس واحد هلند توسط یکی از فعالین این سازمان خوانده شد.

او پیام خود را اینگونه آغاز کرد: همه ما زنان اشکال خشونت را تجربه کرده ایم: در خانه، در مدرسه و در جامعه.

 زنجیره خشونت بیش از 3 میلیارد زن را در سراسر جهان در یک موقعیت مشابه کشانده است.

ما زنان ایرانی بسیار خوب می دانیم که چگونه رژیم جمهوری اسلامی در ایران باعث سرکوب سیستماتیک و زنجیره ای علیه زن شده است. و اینکه چگونه خشونت علیه زنان را توسط مردان سازماندهی می کند. چگونه حجاب به عنوان پرچم ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی بدن و خشونت علیه زنان را تحت پوشش خود قرار می دهد.

اگر ما می خواهیم زنجیره های خشونت های دولتی، خشونت خانگی و اجتماعی، اشکال خشونت های جنسیتی، فرهنگی - سنتی، قانونی و مذهبی را از بین ببریم. ما باید در برابر دولت های خود که ستم و خشونت علیه زنان را در جامعه تولید و باز تولید می کنند بایستیم. علیه نظام سرمایه داری که زندگی و بدن ما زنان را در سراسر جهان به طور سیستماتیک تحت کنترل خود دارد. تا چه زمانی ما باید سوء استفاده و قتل عام شدن زنان را ببینیم، بشنویم و فریاد بزنیم؟! آیا ما می توانیم یک جهان دیگر، جهان بدون خشونت، بدون تبعیض جنسیتی، سرکوب و بدون جنگ را بسازیم؟ بله، مسلما ما با هم می توانیم! نه به امپریالیسم، بنیادگرایی و نژادپرستی! خشونت علیه زنان را متوقف کنیم! زنده باد مبارزات زنان، زنده باد سوسیالیسم!

 

گروه موزیک فردای قرمز از احزاب چپ هلندی در رابطه با خشونت علیه زنان؛ اعتراض به عملکرد و سیاست های راست دولت هلند؛ در رابطه با چگونگی بدتر شدن شرایط حقوق اجتماعی مردم؛ محدود شدن خدمات درمانی و بیکار شدن پرسنل این بخش که اکثرا زنان هستند؛ چند سروده  خواندند.

بعد از اتمام پیام ها  و خواندن سرود جمعیت با حمل پلاکارتها و عکس زنان مبارز در خیابانهای مرکزی شهر دست به تظاهرات زدند. و با دادن شعار توجه عابرین را به خود جلب می کردند:

به خشونت علیه زنان پایان دهیم! ما برای یک جامعه بهتر و آینده درخشانی مبارزه می کنیم! تمام زندانیان سیاسی باید آزاد شوند! آزادی و برابری برای همه! ما زنان برای گرفتن حق و حقوق برابر مبارزه می کنیم! نه به قتل ناموسی، نه به تجاوز و تبعیض جنسیتی! نه به تجارت زنان! نه به سکسیسم! مبارزه ای ما با مبارزات زنان در کشورهای دیگر یک همبستگی جهانی است! به ستم و استثمار علیه زنان پایان دهیم!

 

برنامه ساعت پنچ بعد از ظهر بعد از اتمام راهپیمایی به پایان رسید.

چکیده ای از پیام  کمیته مبارزه علیه خشونت بر زنان در هلند

روز 25 نوامبر روز همبستگی جهانی علیه خشونت بر زنان؛ زنان در سراسر جهان با شعار «به خشونت علیه زنان پایان دهیم» به خیابان ها می آیند. زنانی که برای جهانی بدون خشونت؛ ستم و استثمار مبارزه می کنند. نظام امپریالیستی جهانی مسئول  جنگ ها و درگیری های مسلحانه، ویرانی و آوارگی میلیونها میلیون انسان در مناطق مختلف جهان است. 

نظام مردسالار و زن ستیزی حاکم مسئول این واقعیت تلخی است که بیش از 108 میلیون نفر گرسنه و 65 میلیون نفر آواره در سطح جهان است. مسئله تغییرات آب و هوایی زمین به یک فاجعه زیست محیطی جهانی مبدل شده است. در این فاجعه طبیعی زنان جزء قربانیان اصلی آن هستند. نگاهی به آمار بالای خود سازمان ملل و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی سرمایه داری گواه این ادعا می باشد که بروز بیماری های ناشناخته بیش از آمار قانونی گفته شده؛ می باشند.

اینکه در بسیاری از کشورها رژیم های راست افراطی با حمایت و پشتیبانی امپریالیست های حاکم  بر جهان به قدرت رسیده اند. در کشورهایی مانند ترکیه، هند، ایران و فیلیپین و...؛ مذهب، قوانین؛ آداب، رسوم و سنت های  ضد زن را با سرکوب و زور اسلحه بر مردم آن جوامع تحمیل کرده اند. در زندانها؛ زنان زندانی سیاسی بسیاری بسر می ببرند که برای رهایی و آزادی فعالیت و مبارزه می کردند. در هند، شارمیستا توسط همبستگی بین المللی و تلاش های عظیمی از جنگجویانش آزاد شده است. اما ما برای آزادی تمام زنان زندانی سیاسی مبارزه می کنیم. ما خواهان آزادی برای همه زندانیان سیاسی هستیم! و برای آزادی آنها مبارزات خود را ادامه خواهیم داد.

خشونت علیه زنان دارای اشکال فراوانی است. در کشورهلند قاچاق زنان و صنعت جنسی شناخته شده است؛ و تن فروشی  قانونی صورت می گیرد. قاچاق زنان و تجارت سکس از طریق خشونت یا شیوه های عاشقانه و کسب سود ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. ما برای جلوگیری از قاچاق و تجارت سکس مبارزه خواهیم کرد!

دیگر بس است! قتل عام آن فابر؛ کابوس تمام دختران، زنان و مادران است. آنها با توجه به این واقعیت که آنها می توانند در خیابان ها مورد آزار و اذیت قرار بگیرند همیشه ترس دارند و احساس ناامنی و ناراحتی می کنند. اما زنان در خانه هم در امینت نيستند. در مورد خشونت علیه زنان، در 55٪ موارد آن؛ شخص یک فرد شناخته شده است. 14٪ از زنان زیر 25 سال مجبور به داشتن رابطه جنسی هستند. تقریبا سه چهارم زنان تا کنون مورد آزار جنسی قرار گرفته اند و یکی از ده زن در زندگی اش مورد تجاوز واقع شده است.

زنان دیگر نمی پذیرند و تحمل نخواهند کرد. بنابراین در سراسر جهان علیه خشونت بر زنان شورش می کنند و می گویند دیگر بس است!

 

سازمان زنان هشت مارس ( ایران – افغانستان) واحد هلند

کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

 

28 نوامبر 2017