گزارش مراسم 8 مارس2013 (روز جهانی زن) اسلو- نروژ

روز جمعه ۸ مارس٬ ما فعالین سازمان زنان هشت مارس در میدان کارگر اسلو گرد آمدیم تا صدای خود را به دیگر نقاط جهان  برسانیم. بیش از ۵۰۰ نفر ساعت ۶ بعدازظهر در راهپیمایی روز جهانی زن شرکت کردند.

در این مراسم  سخنرانان بە مشکلات زنان در کشورهای مختلف واز جمله نروژ اشارە کردند و خواستار برابری  زنان و مردان در زمینه های حقوقی, دستمزد و ساعات کار شدند و همچنین اعتراض خود را به برخوردهای نژاد پرستانە‌ی کارفرمایان و شرکت‌ها در نروژ و ندادن شغل بە زنان خارجی بە علت رنگ پوست و حجاب و مذهب در نروژ نشان دادند و خواستار پایان دادن  بە  برخوردهای ضد زن  شدند، همچنین خواستار فضای امن در برابرخشونت , اذیت و آزارهای جنسی و تجاوزها در کشور نروژ شدند.

ما اطلاعیه‌ی سازمان زنان هشت مارس را به زبانهای نروژی , فارسی و انگلیسی پخش کردیم. شعار اصلی ما «روز جهانی زن را به اتحاد همه زنان برای پاره کردن زنجیرهای خشونت علیه زنان بدل کنیم» بود که در کنار شعارهای دیگر و میز کتاب با استقبال رو به رو شد.

میز کتاب شامل نشریه‌ی هشت مارس٬ کتاب "زنان سال صفر" و سی‌دی "ترانه‌ها‌ی رهایی" بود که مورد توجه قرار گرفت و باعث پیوند ما با عده‌ای از زنان شد.

خانم نروژی  با تعجب پرسید آیا درسته که در کشور شما زنان را سنگسار میکنند, مگر چنین چیزی ممکن است!!

که توسط یکی از فعالین جوان توضیحات لازم داده شد.

 چند خانم ایرانی که موقتا برای سفرآمده بودند میز کتاب و شعارهای ما توجه  ایشان را جلب کرد,به میز ما مراجعه کرده و خوشحال بودند از اینکه کسانی در کشورهای دیگر ستم و خشونت روا شده بر زنان ایران را  فریاد می زنند, سئوالاتی در مورد محتوای سی دی "ترانه های رهایی" و دلیل نامگذاری کتاب رفیق آذر درخشان به نام "زنان سال صفر" داشتند و علاقه مند بودند که کتاب و سی دی را با خود به ایران ببرند.

یکی دو عکاس و خبرنگار ازمیز و شعارهای ما عکس وفیلم تهیه کردند

 در ادامه همراه با دیگر  شرکت کنندگان در گروه‌ها و صف‌های مستقل شروع بە راهپیمایی کردیم. شعارها حول خواسته‌های حقوقی و بخشا خشونت علیه زنان بود که از طرف گروه‌های مختلف زنان در نروژ٬ اعلام می‌شد. مبارزه با تن‌فروشی و حق سقط جنین از جمله مسائلی بودند که عده‌ای از دختران جوان در میان شعارهای خود مطرح کردند.

در این روز در کنار همه‌ی زنان و مردانی بودیم که علیه نظام مردسالار حاکم مبارزه می‌کنند؛ کنار زنانی که زنجیرها را پاره می‌کنند و به سوی دنیای عاری از ستم و خشونت گام برمی‌دارند.

سازمان زنان هشت مارس(ایران- افغانستان) واحد نروژ

۸ مارس ۲۰۱۳