گزارش برگزاری روز جهانی زن

گزارشات برگزاری روز جهانی زن از فعالين سازمان زنان 8 مارس (ايرانی- افغانستانی)

 محفل تجليليه هشت مارچ ( روز جهانی زن )

   هشت مارچ (روز جهانی زن) به روز سه شنبه هشت مارچ 2005 (هجدهم حوت 1383) توسط زنان و دختران مهاجر افغانستانی در كويته و همچنان زنان و دختران پاكستانی تجليل گرديد . با وجودی كه در اين روز بارش شديدی جريان داشت به تعداد تقريبا سه صد نفر در محفل شركت كرده بودند.

شركت كنندگان محفل شامل دختران و پسران جوان و نوجوان و افراد مسن تر اعم از زن و مرد بودند . اكثريت شركت كنندگان در محفل را متعلمات و متعلمين مكاتب مربوط به مهاجرين افغانستانی در محل تشكيل می دادند. 

انانسری محفل بصورت مشترك توسط دو دختر و پسر جوان پيش برده شد. محفل شامل قرائت مقالات, شعر خوانی, دو ترانه ميهنی و دو پارچه تمثيلی بود. مقالات تماما توسط دختران و پسران جوان و نوجوان قرائت گرديد. در اجرای ترانه های ميهنی دختران و پسران نوجوان و همچنان اطفال سهم گرفتند. پارچه های تمثيلی بصورت مشترك توسط دختران و پسران جوان و نوجوان اجرا گرديد.  

در ختم محفل قطعنامه ای  صادر گرديد كه شامل دو موضوع است:                     

 اول) : مخالفت عليه موضع اشغالگران و دست نشاندگان شان كه سعی دارند مسئله زنان را به يك موضوع متكی به اشغالگران مبدل سازند و همچنان مخالفت عليه موضع ارتجاعی زن ستيزانه طالبان و متحدين القاعده يی شان كه آنها نيز سعی دارند مسئله زنان را, از يك موضع مخالف, به موضوع متكی به اشغالگران و دست نشاندگان شان تبديل كنند 

 دوم) : مخالفت عليه انتخابات پارلمانی رژيم دست نشانده و اعلام تحريم اين انتخابات نمايشی. 

در قطعنامه از تمامی هموطنان خواسته شده است كه در انتخابات پارلمانی رژيم دست نشانده شركت نكنند. 

قابل تذكر است كه انتخابات رياست جمهوری رژيم دست نشانده نيز در محفل تجليليه هشتاد و پنجمين سالروز استرداد استقلال افغانستان از استععمار انگليس , تحريم گرديده بود.

 مندرجات اين شماره "نبرد زن" مقالات, اشعار و ترانه محفل هشت مارچ را در بر می گيرد.        

گزارش مراسم 8 مارس در تورنتو

اين مراسم در روز 12 مارس در شرايطی برگزار گرديد که هوا طوفانی بود و برف شديدی می باريد. تعداد شرکت کنندگان بيش از 60 نفر بود. اين مراسم که با همکاری جمعی از فعالين جنبش زنان برگزار گرديد و نشان از همبستگی و تلاش مشترکی داشت که حول اين مراسم بين زنان بوجود آمده بود.

مراسم بعد از سخنان کوتاهی از مجری برنامه که مختصری از تاريخچه "روز 8 مارس" را بيان کرد آغاز شد.

سپس فيروزه بحثی در مورد نگرش جديد به فروغ ارائه داد و گفت فروغ نابغه ای بود که هنوز حتی جامعه روشنفکری ايران او را نمی شناسند و ارزش فروغ را تنها در شکستن تابو ها و شعرهای عاشقانه او ميدانند، در صورتيکه ارزش فروغ در شوريده سری او و در انقلابی بودن او بود. فروغ سوالات نوينی طرح ميکرد که دنيای کهن را به سخره ميگرفت و آينده بهتری را نويد ميداد. بعد از فيروزه، آذر به خواندن شعرهايی از فروغ پرداخت.

بعد از تنفس نوبت به سخنرانی ندا از سازمان زنان 8 مارس رسيد. ندا بعد از تبريک به مناسبت روز جهانی مبارزات زنان جهان به زنان  ايران که طی 26 سال حکومت مردسالار اسلامی با مقاومت و مبارزه خود خواب خوش آنها را به کابوس وحشت تبديل کرده اند، به تحليل از اوضاع ايران پرداخت و جنبش زنان را در بستر اين شرايط مورد بررسی قرار داد. وی جنبش زنان را بسيار گسترده، آشتی ناپذير و راديکال ارزيابی کرد و گفت که تمام نيروهای طبقاتی گوناگون سعی دارند جنبش زنان را پشتوانه به قدرت رسيدن خود در ايران قرار دهند. آمريکا بنام زنان در فکر حمله نظامی خود است، امپرياليستهای اروپايی در حال مذاکره با ايرانند و با دادن جايزه صلح نوبل سعی دارند سوار بر جنبش زنان ايران شوند، رفراندوم چی ها نيز راه افتادند و امضاء جمع ميکنند. رفراندوم هيچ ثمری برای مردم در بر ندارد و تنها انرژی و شور مردم را به هرز ميدهد و انقلاب را به تعويق مياندازد. در هيچ کدام اين گزينه ها منافع زنان قرار ندارد و جنبش زنان تنها با اتکا به خود و يک خط وبرنامه روشن و صريح ميتواند به خواستهای خود دست يابد. در اين شرايط حساس ديگر مخالف مردسالاری بودن کافی نيست، بايد عليه ان متشکل شد و تحت يک برنامه انقلابی به مبارزه با آن پرداخت. در اين سخنرانی ندا ضمن معرفی کارزار لغو قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان زنان را به شرکت در اين کارزار دعوت کرد.

بعد از سخنرانی فيلم  اوت به نمايش در آمد اين فيلم با همکاری اميرحسن پور و شهرزاد مجاب (که شرکتشان  در اين مراسم مايه دلگرمی فعالين اين برنامه شد) به نمايش در آمد.

سپس امير با گيتار و صدای زيبای خود فضای شاد و سرزنده ای به اين مراسم بخشيد.او سرود آفتابکاران و چند سرود ديگر را که خود ساخته بود به اجراء در آورد که حاضران با دست زدن و خواندن او را همراهی می کردند.

بعد از آن نوبت به پرسش و پاسخ رسيد و ندا به سوالاتی که حول محور رفراندوم و برخورد به شيرين عبادی دور ميزد پاسخ داد.

در مجموع اين برنامه با موفقيت انجام شد و در آخر برنامه زنان زيادی به ميز 8 مارس مراجعه کردند و خواهان آن بودند که در کارزار امسال شرکت کنند.

سازمان زنان هشت مارس – واحد تورنتو

8مارس روز جهانی زن بر تمامی زنان مبارزه و تحت ستم دنيا گرامی باد

امسال به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن مراسمی توسط شورا(زنان چپ ايرانی در هلند) و سازمان زنان هشت مارس روز 12 مارس در آمسترفين هلند برگزار گرديد.

اين مراسم با خوش آمدگويی و تبريک روزجهانی زن آغاز شد. در ابتدا برنامه مروری بر تاريخ پيدايش 8 مارس روز جهانی زن توسط يکی از فعالين زنان هشت مارس خوانده شد و برنامه با بازخوانی اشعاری از فروغ فرخ زاد همراه با موسيقی زنده ادامه پيدا کرد.

سپس سوسن يکی از فعالين شورا سخنرانی خود را پيرامون وضعيت زنان در کشورهای اسلامي، ارائه داد که در آن به شرايط و مشکلات زنان در اين کشورها پرداخت. سوسن جوانب مختلف ستم بر زن در کشورهای اسلامي، نظير ختنه دختران، خشونت خانگی و اجتماعي، فحشاء، ازدواج دختران در سنين پايين، فحشاء قانوني... را باز کرد و بر اهميت مبارزه با موج اخير بنيادگرائی اسلامی تاکيد گذاشت.

سپس ندا روشن يکی از فعالين زنان هشت مارس سخنرانی خود را پيرامون ضرورت  اتحاد جنبش زنان  که در واقع بيشترين مبحث سخنرانی خود را  به برگزاری کارزاری که  از طرف فعالين و تشکلات جنبش زنان برای لغو کليه قوانين نابرابر و مجازاتهای اسلامی عليه زنان  اختصاص داد. ندا در سخنرانی خود اشاره کرد که 26 سال است که تحت قوانين نابرابر و زن ستيز جمهوری اسلامي، زنان از اوليه ترين حقوق انسانی خود محرومند. وی به وجود کارزارها و مبارزات زنان در جامعه ايران اشاره کرد و گفت که با توجه به مبارزات سال گذشته،  امکان اتحاد و مبارزه زنان در جهت لغو کليه قوانين قرون وسطائی و زن ستيز آن موجود است. ندا به نقش رفرميستها در تقليل دادن خواسته ها و مطالبات زنان پرداخت و به اهميت فعاليت متحدانه نيروهای انقلابی جنبش زنان برای راديکاليزه کردن مبارزات زنان تاکيد گذاشت. در توضيح ضرورت کارزار برای لغو کليه قوانين وی افزود که در شرايطی که جمهوری اسلامی در حال رفتن است، جنبش زنان بايد خواسته های خود را به آلترناتيوهای بعدی نيز تحميل کند. ندا در انتها از کليه سازمانها، انجمن ها، گروههای انقلابی مدافع حقوق زنان که مبارزه عليه ستم جنسی را جزء فعاليتهای خود می دانند خواست که به کارزار لغو کليه قوانين نابرابر و مجازاتهای اسلامی عليه زنان بپيوندند.

اين مراسم  با اشعار راديکال و سنت شکن زيبا کرباسی که مورد استقبال حاضرين قرار گرفت  خاتمه  يافت.

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی- افغانستانی) واحد هلند

گزارش 8 مارس روز جهانی زن - دوسلدورف

روز سه شنبه از ساعت 4 بعدازظهر  مراسمی به مناسبت روز جهانی زن با گذاشتن ميز در مرکز شهر آغاز شد. و همچنين اعلاميه سازمان زنان هشت مارس و  فراخوان  لغو کليه قوانين نابرابر و مجازاتهای اسلامی به زبانهای فارسی ، آلمانی و انگليسی در بين مردم پخش شد.

اين مراسم به مد ت 2 ساعت  ادامه داشت و مورد استقبال زنان ايرانی وآلمانی اين شهر قرار گرفت. اين مراسم برای زنان اين شهر شگفتی خاصی داشت، چرا که ياد آوری اين روز در اذهان آنها غريب می نمود . در اين مراسم  ما سعی کرديم  آنها را به تاريخچه هشت مارس توجه داده و عنوان کرديم که اين مراسم بخصوص در کشور آلمان که از پيش قراولان مراسم هشت مارس در جهان بوده اند می بايستی هر چه باشکوه تر اجراء شود.

اين مراسم  با پخش موزيک  مترقی و دادن شيرينی و گفتن تبريک اين روز به زنان به پايان رسيد.     

گزارش 8 مارس روز جهانی زن - برمن

در 5  مارس 2005 در شهر برمن (آلمان) مراسمی به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن توسط گروه زنان برمن و سازمان زنان 8 مارس ايرانی  ـ افغانستانی برگزار شد.

اين مراسم با خواندن  شعرهايی از فروغ توسط يکی از زنان شرکت کننده شروع گرديد و سپس تاريخچه 8  مارس خوانده شد. همچنين ميز گردی پيرامون زن در خانواده و نمودی از خشونت ساختاری در جامعه مرد سالار،  مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در اين ميز گرد تقريبا 30 نفر شرکت کرده بودند که تنها دو مرد در ميان شرکت کنندگان حضور داشتند. اين جلسه با بحثهای خلاق در مسير درستی پيش رفت که مورد استقبال قرار گرفت.

همچنين در 8 مارس 2005 مجدا در شهر برمن (آلمان) مراسمی به مناسبت 8مارس به صورت تظاهرات ايستاده  به دعوت سازمان 8 مارس ايرانی ـ افغانستانی  همراه با ديگر گروه های زنان از مليت های مختلف در مرکز شهر بر گزار شد. در اين مراسم حدود 80 نفر شرکت کرده بودند.  مراسم با موزيکی پر شور و با تبريک روز جهانی زن به تمام زنان و اعلام برنامه ، آغاز شد.

در اين آکسيون پيام سازمان ها و همچنين اعلاميه سازمان زنان هشت مارس به زبان فارسی و آلمانی به مناسبت روز جهانی زن خوانده شد و اين اعلاميه ها در بين  مردم پخش گرديد.

در اين مراسم در مورد برگزاری کارزار لغو کليه قوانين نابرابر و مجازاتهای اسلامی با مردم  به بحث و گفتگو گذاشته شد.

در اين آکسيون عکس هايی از  ايران و افغانستان به نمايش درآمد و شعارهايی دررا بطه با ستمی که در اين کشورها بر زنان اعمال ميشود داده شد که تاثير ی چشم گير داشت و مورد توجه قرار گرفت. اين مراسم با پخش موزيک های متنوع ورقص دسته جمعی همراه  بود.

گزارش برگزاری روز هشت مارس- واحد فرانکفورت

روز سه شنبه 8 مارس مراسم روز جهانی زن  توسط سازمان زنان هشت مارس از ساعت 4 بعد از ظهر با شعار لغو قوانين نابرابر و مجازات ها ی اسلامی عليه زنان آغاز شد.

در اين مراسم همچنين ميز نشريات و اعلاميه ها با وجود هوای بارانی دايربود و اعلاميه  سازمان زنان هشت مارس به

زبان فارسی، آلمانی در بين مردم بخش شد و با مردم در پيرامون قوانين زن ستيز جمهوری اسلامی در ايران و

وضعيت فعلی زنان در افغانستان صحبت شد.

اکثريت مردم با توجه و علاقه از اين مراسم  پشتيبانی  نمودند. و بعد از آن سازمان زنان هشت مارس همراه با ديگر گروههای مختلف آلمانی ، ايرانی و افغانستانی به راهپيمائی  پرداختند. در طول راهپيمائی با دادن شعارهايی در دفاع از روز جهانی زن و مبارزات زنان خلق افکار عمومی نمودند.

در اين آکسيون يکی از فعالين هشت مارس قطعنامه سازمان زنان هشت مارس  در مورد برگزاری  کارزار برای لغو کليه قوانين نابرابر و مجازاتهای اسلامی عليه زنان را  قرائت نمود که اين قطعنامه با کف زدنهای ممتدد مورد استقبال قرار گرفت. در انتها اين تظاهرات با رقص دسته جمعی  و آواز کردی خاتمه يافت.

گزارش تظاهرات خشونت عليه زنان به مناسبت8 مارس روز جهانی زن - هلند‏

به مناسبت روز جهانی زن تظاهرات اعتراضی با عنوان ” اخراج زنان  پنا هجو ی خشو نت ديده  را لغو کنيد “ و در اعتراض به عملکرد دولت نسبت به  اخراج زنان پناهجوی که مورد خشونت و تجاوز قرار گرفته اند  در جلوی مجلس هلند بر گزار شد. با وجود هوای سرد و بارانی  بيش از 400 نفر در اين تظاهرات شرکت کردند .

در اين آكسيون زنان با پوشيدن لباس سياه و زدن ماسک بر روی صورت که پليس مانع از زدن اين ماسکها بر روی صورت شد (که زنان آن را بر روی سر گذاشتند) در ارتباط با همبستگی با زنان پناهجو شعار هائی از قبيل: قوانين تبعيض آميز عليه زنان پناهجو را لغو کنيد ،زنان پناهجو خشونت ديده را اخراج نکنيد، زنان و کودکان را در خيابانها رها نکنيد به زبان هلندی بر روی پارچه های سياه نوشته شده بود.

در اين آکسيون از پلاکارتی که برروی آن علامت الله کشيده شده بود و زنان در پايين آن به دار آويخته شده بودند، در افشای چهره واقعی جمهوری اسلامی و همچنين  تصاويری از اعدام و سنگسار زنان که بر روی لباسهای زنان  سازمان هشت مارس قرار داده شده بود،  توجه مردم و خبرنگاران  و روزنامه نگاران را به خود جلب کرد. در اين آکسيون اعلاميه سازمان زنان هشت مارس  و فراخوان کارزار لغو کليه قوانين نابرابر و مجازاتهای اسلامی عليه زنان به زبانهای فارسی ، انگليسی و هلندی در بين مردم پخش شد.

 در اين مراسم  چند تن از زنان نماينده مجلس هلند، خانم  آنا  مولن بلت عضو حزب سوسياليست هلند،  خانم خديجه اريب عضو حزب کارگر هلند، خانم  آکنس  کانت حزب سوسياليست هلند،  خانم  مآريکه فوس عضو حزب چپ هلند  و همچنين خانم فان برکوم  مديريت انجمن فاروس  و چند وکيل دادگستری  نسبت به عملکرد دولت به  سياستهای تبعيض آميز و رسيدگی  نکردن به پرونده اين زنان خشونت ديده سخنرانی کردند.

 يکی از اين قوانين تبيعض آميز اين است که  زنان هلند می توانند مسئله تجاوز و يا خشونتهای وارده به خود را پس از چندين سال اگر از طرف  همسر خود باشد را عنوان کرده  و شکايت کنند ولی يک زن پناهجو که مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفته است فقط صرف مدت شش ماه آن را  بايد عنوان کنند در غير اين صورت به مسئله او رسيدگی نمی شود.

قطنامه ای اعتراضی از طرف حمايت کنند گان اين آکسيون در ارتباط به برخورد خانم فردونک وزير امور مهاجرت و اتباع بيگانه  نسبت به پرونده پناهجويان زن به مجلس هلند  ارائه شد، که نتيجه آن اين بود که مجلس تصميم گرفت  به پرونده اين زنان خشونت ديده در صرف 48 ساعت رسيدگی مجدد شود.

اين تظاهرات اعتراضي، نه نقطه آغازبود و نه  نقطه پايان آن است.  بلکه در واقع  شروع راهی برای برپائی  بيشتر تظاهراتهای اعتراضی  نسبت به قوانين ناعادلانه و غيرانسانی در جهان  و مبارزات مردمی برای احقاق حقوق انسانی خود می باشد.

اين تظاهرات توسط پرايم: انجمن همياری پناهندگان در اروپا چند فرهنگي، سازمان زنان هشت مارس، و همچنين با  حمايت بيش از 68 سازمان و انجمن های فعال در هلند بر گزار شد. (که به علت زيادی اسامی اين سازمانها به زبان هلندی از آوردن تک تک نام آنها خود داری  می گردد ولی اسامی هلندی اين سازمانها در فراخوان اين آکسيون آورده شده است).

سازمان زنان هشت مارس(ايرانی- افغانستانی)- هلند 8 مارس 2005

گزارش برگزاری روز جهانی زن در لندن

به مناسبت روز جهانی زن آكسيون اعتراضی با عنوان ”لغو كليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان“ توسط سازمان زنان هشت مارس ، كميته زنان كانون ايرانيان لندن و با حمايت كميته زنان اتحاد چپ و همچنين كميته دفاع از مبارزات مردم ايران در روز شنبه 5مارس در لندن برگزار گرديد.

اين آكسيون كه درمقابل دفتر هواپيمائی جمهوری اسلامی  لندن  با شعار هائی در دفاع از مبارزات زنان و افشای جمهوری اسلامی ايران و سياستهای زن ستيزانه برگزار گرديد مورد استقبال  بسياری از رهگذران بخصوص رهگذران زن واقع گرديد كه با اشتياق برای اطلاع بيشتر و گرفتن اعلاميه بطرف ما جلب می شدند.

برگزاری اين آكسيون درهوای سرد و آزار دهنده اين روز، نه تنها مانعی در مقابل آنانيكه كه می خواستند همبستگی خود با زنان ايران را ابراز كنند نشد بلكه نشانه ای از عزم شركت كنندگان برای رساندن صدای اعتراض خود به مرتجعين زن ستيزجمهوری اسلامی بود و عاملی برای توجه بيشتر و همبستگی مردم و عابرين به اين اعتراضات بود.

در اين روز پلاكاردهايی در محكوميت رژيم جمهوری اسلامی و دفاع از مبارزات مردم ايران و زندانيان سياسی و همچنين تجليل از روز جهانی زن و دفاع از مبارزات زنان  و همچنين  پرچم بزرگی كه خواسته ”لغو قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی“ بر آن نقش بسته بود، خودنمايی می كرد.

 يك دختر جوان انگليسی پس از توضيحات ما در باره اين آكسيون  و موقعيت زنان ايران در برابر قوانين نابرابر و مجازات های اسلامي، اظهار علاقه پيوستن به اين مبارزه را كرد. زمانی كه به يك دختر و پسر جوان در باره قوانين ضد زن جمهوری اسلامی توضيح داده شد گفتند كه دولتهای انگليس و آمريكا نيز در واقع از پشتيبانان اين قوانين هستند چرا كه در خدمت منافع آنان قرار دارد، به همين دليل است كه همين قوانين را امروز می خواهند در عراق پياده كنند. از ما دعوت كردند كه در تظاهرات عليه جنگ برای خروج قوای اشغالگر ازعراق در 19 مارس شركت نمائيم. می گفتند كه نبايد بگذاريم كه زنان عراقی هم مثل زنان ايران اسير دولت وابسته و قرون وسطائی گردد.

تجليل از روز جهانی زن توسط اين آكسيون اعتراضي، نه آغاز و نه پايان اين تجليل بود. در واقع مبارزه برای برگزاری اين روز توسط نيروهای شركت كننده و حمايت كننده، شرايط را برای مبارزات متحدانه و ادامه دار مهياتر نمود؛ و از جانبی ديگر سرآغازی برای  كارزار يكساله عليه سياستهای زن ستيزانه جمهوری اسلامی و ”لغو قوانين نابرابر و مجازاتهای اسلامی“ شد.

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی- افغانستانی)- انگلستان6 مارس 2005