گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری رفیق مینا حق شناس

به تاریخ 21 ژانویه 2011 در شهر لوند- سوئد

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

2011/01/25